Poziv Umetnostne galerije Maribor kandidatom za poslance v Državnem zboru Republike Slovenije in za župana Mestne občine Maribor

Mesto in država že več kot desetletje neuspešno rešujeta infrastrukturno problematiko Umetnostne galerije Maribor. Od zadnje odločitve o umestitvi dispečerskega centra v stavbo nekdanje SDK, sprejete maja 2016, ki je onemogočila oziroma prekinila nadaljevanje pogajanj o umestitvi UGM na to lokacijo, se z izjemo menjave ministra za kulturo ni zgodilo popolnoma nič novega. Dispečerjev, ki so bili za vselitev v prostore nekdanje SDK predvideni do konca leta 2016, do tega trenutka tam ni. Slabi pogoji za delo, hrambo umetnin, raziskovalno dejavnost in posledično za dostopnost kulture v Mariboru in regiji pa za Umetnostno galerijo Maribor žal ostajajo nespremenjeni. Kandidate za poslance in za župana zato pozivamo, da se pred volitvami izjasnijo o svojih namerah v zvezi s kulturno strategijo v drugem največjem mestu v državi.

Zakaj nova UGM?
Zakaj nova UGM v SDK?
Kronologija infrastrukturne problematike UGM


V Ljubljani za dostopnost in razvoj področja likovne umetnosti skrbijo kar tri nacionalne institucije – Narodna galerija, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova. V zadnjih desetih letih sta bili temeljito obnovljeni Moderna galerija (2007-2009) in Narodna galerija (2012-2016) ter povsem na novo vzpostavljen Muzej sodobne umetnosti Metelkova (2011).

Ob tem v Ljubljani deluje tudi več kot 10 drugih nacionalnih institucij na področju kulture – SNG Drama, SNG Opera in balet, Slovenska kinoteka, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej arhitekture in oblikovanja, Narodna in univerzitetna knjižnica, Slovenska filharmonija, Cankarjev dom –, ki v mesto prinašajo javna sredstva in mu tako omogočajo višjo kakovost življenja in razvoj.

V Mariboru, z eno tretjino prebivalcev prestolnice, deluje samo ena nacionalna institucija na področju kulture – SNG Maribor , medtem pa za področje likovne umetnosti skrbi zgolj Umetnostna galerija Maribor, ki ima status mestnega muzeja, kljub temu, da s svojo dejavnostjo oskrbuje tretjino celotne Slovenije. Maribor in širša regija sta tako izrazito zapostavljena, ko gre za dostopnost kulture, ob tem pa jima je na tem in sorodnih področjih (izobraževanje, turizem) onemogočen nadaljnji razvoj.

Država oziroma Ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor si zaradi statusa Umetnostne galerije Maribor, katere ustanovitelj je Mestna občina Maribor, financira pa jo predvsem Ministrstvo za kulturo, že več kot desetletje podajata odgovornost za njeno prihodnost in za prihodnost kulture v Mariboru in regiji.  To je s strani vseh vpletenih skrajno neodgovorno in izrazito škodljivo, posledice pa so z vsakim dnem bolj vidne.

V letu, ko se za vodenje naše države in našega mesta ponovno potegujejo stari in novi obrazi, vse pozivamo, da kulturno strategijo drugega največjega mesta v državi vzamejo resno in jo volivcem in volivkam jasno predstavijo.

Direktorica Breda Kolar Sluga
in kolektiv UGM

Poziv Umetnostne galerije Maribor kandidatom za poslance v Državnem zboru Republike Slovenije in za župana Mestne občine Maribor smo 29. maja 2018 poslali na naslove vseh strank, ki so kandidirale na volitvah ter medijev. Prejeli smo sledeče odgovore: LevicaSocialni demokratiSlovenska demokratska strankaSlovenska ljudska strankaSlovenska nacionalna stranka.