Kapljica izgine, kip pusti spomine
predstavitev rezultatov projekta
ponedeljek, 10. september 2018, 11.00
UGM, Strossmayerjeva ul. 6
vodijo: Karin Požin in Lea Lampret, študentki umetnostne zgodovine Filozofske fakultete UM, ter Urška Lešnjak in Leonora Švagan, študentki likovne pedagogike Pedagoške fakultete UM.

Umetnostna galerija Maribor je bila ena izmed partnerk na projektu TACTUS (tip, aktivnost, kreativnost, tim, umetnost, slepota), katerega cilj je bil omogočiti dostop do spoznavanja Spomenika NOB v Mariboru različnim generacijam ter skupinam, še posebej slepim in slabovidnim. Namen projekta je bil zasnovati pripomočke, ki se bodo uporabljali za poglobljeno spoznavanje tega spomenika, mariborskega kiparja Slavka Tihca, na skupinskih vodstvih. V sklopu projekta so nastala taktilna gradiva, ki bodo udeležencem vodstev pomagala pri spoznavanju kiparjevih idejnih zasnov, postopka oblikovanja kipa, podob upodobljenih oseb na kipu ter umestitve kipa na Trgu svobode. 

Na predstavitvi projekta, v ponedeljek 10. septembra 2018, bomo predstavili rezultate sodelovanja večih partnerjev ter aktivnosti, ki bodo služile kot učna gradiva skupinam, ki se bodo udeležile tega vodstva. Vodstva bodo namenjena predvsem šolam, prilagojena bodo tudi slepim in slabovidnim, izvesti pa jih bo mogoče tudi v nemškem ali angleškem jeziku.

Koliko spomenik tehta? Kdo ga je ustvaril? Kaj predstavlja njegova oblika? Kdo so osebe, ki jim je spomenik posvečen? Zakaj so ga meščani poimenovali Kojak? Na ta vprašanja bomo iskali odgovore skozi veččutno in multimodalno vodenje. Ena izmed aktivnosti, s katerimi bodo udeleženci spoznavali Spomenik NOB, bo tako tipni tlorisa Trga svobode, s katerim bodo spoznali njegovo sozvočje s prostorom, raziskovali ustvarjalni proces (od naročila, preko ideje do realizacije) ter izvedeli, koliko sodelavcev je imel avtor. Nato bodo s pomočjo eksperimentiranja z žogo in vodo odkrivali pomen oblike. Tretja izmed aktivnosti pa bo tipna slikanica, preko katere bodo spoznali zgodbe nekaterih oseb, ki so upodobljene na Spomeniku NOB: Bojana Ilicha, Slave Klavore, Maksa Durjave, Angela Besednjaka in Ivana Glinška. Aktivnostim bo sledil obisk Spomenika NOB v središču Maribora. 

Vsebinska in idejna zasnova ter pripomočki, ki jih bomo uporabljali na vodstvih, so nastali v sklopu projekta TACTUS, katerega koordinatorica je bila doc. dr. Jerneja Herzog, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru. Projekt je bil del programa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Sodelujoči na projektu:
študenti Pedagoške fakultete UM: Špela Jazbec in Tamara Pušnik z Oddelka za predšolsko vzgojo ter Ajda Sitar, Lenora Švagan, Urška Lešnjak in Ines Žarki z Oddelka za likovno umetnost;
študenti Filozofske fakultete UM: Karin Požin in Lea Lampret z Oddelka za umetnostno zgodovino ter Aleksandra Zupanc in Simon Blažič z Oddelka za prevodoslovje.
mentorice v projektu so bile: dr. Jerneja Herzog, Pedagoška fakulteta UM, Brigita Strnad, muzejska svetovalka v UGM, dr. Aksinja Kermauner, Pedagoška fakulteta UP, in dr. Alenka Valh Lopert, Filozofska fakulteta UM.

Partner v projektu je bilo Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor, katerega aktivna predstavnica in sodelavka je bila Darinka Lozinšek.