Preskoči na vsebino

Fotografska zbirka načrtno nastaja šele od leta 2002 in danes se v zbirki nahaja več kot 1.000 del. Prioriteta zbirke so dela iz obdobja po letu 1960, ko se je fotografska umetnost v Sloveniji izoblikovala kot samostojen in neodvisen umetniški medij ter so v Mariboru delovali fotografi, referenčni v širšem prostoru nekdanje Jugoslavije. Osrednji del zbirke predstavljajo dela t. i. Mariborskega kroga, znotraj katerega izstopajo avtorji Zmago Jeraj, Ivan Dvoršak, Janko Andrej Jelnikar in Branko Jerneić. Temu sledijo odkupi del mlajših avtorjev, ki so svoj opus profilirali skozi medij fotografije, mdr. Aleksandra Vajd. Kakovostna in relativno bogata zbirka je nastala skoraj izključno s pomočjo donacij.