Preskoči na vsebino

Slikarska dela v zbirki sledijo vsem poglavitnim zgodovinskim slogom likovne umetnosti 20. stoletja in predstavljajo osrednji del stalne zbirke UGM (približno tretjina vseh del v zbirki). Kiparstvo je zastopano z umetniškimi deli slovenskih avtorjev po letu 1945. Značilnosti zbirke UGM so celoviti opusi izbranih avtorjev SV Slovenije, pretežno starejše generacije, kot so Janez Šibila, Maks Kavčič, Oton Polak in Zmago Jeraj, ter poudarki na posameznih umetniških smereh, mdr. delih slovenskih ekspresionistov in nove stvarnosti; tako v zbirki najdemo nekaj izvrstnih del Toneta Kralja in Franceta Kralja, Ivana Kosa ter Frana Stiplovška. Izpostavimo še referenčna opusa del kiparja Slavka Tihca ter slikarja Rudolfa Kotnika, pionirjev in vodilnih akterjev slovenske abstraktne umetnosti v zgodnjih 60-ih letih 20. stoletja ter dela mlajših avtorjev zadnjih desetletij. Med temi so v zbirki UGM izpostavljeni ustvarjalci, delujoči v Mariboru, mdr. Oto Rimele in Darko Golija ter ustvarjalci mlajše in srednje generacije iz celotne Slovenije, kot so Jurij Kalan, Marko Jakše, Zdenka Žido idr. Zbirka pritegne tudi mednarodno pozornost z deli Zorana Mušiča, slovenskega umetnika svetovnega slovesa, ki je svoja mladostniška in začetna ustvarjalna leta preživel prav v Mariboru.