Vodstva

ZA SKUPINE IZ VZGOJNIH IN IZOBRAŽEVALNIH USTANOV
vodstvo / cena na osebo: 2,20 EUR
vodstvo + ustvarjalnica / cena na osebo: 2,50 EUR
vodstvo + učni list / cena na osebo: 2,50 EUR
abonma / cena na osebo: 8 EUR / 4 obiski na leto
vodstvo v angleškem jeziku / cena na osebo: 3 EUR

DRUGE SKUPINE
vodstvo: 15 EUR
Vodstva so možna v slovenskem ali angleškem jeziku.

najava skupin:
Brigita Strnad, muzejska svetovalka, 02/22 94 697, brigita.strnadping@ugmpong.si
Prosimo za najavo vsaj en teden pred izbranim terminom.