Preskoči na vsebino

reCITYing / Javni poziv: Primeri dobrih praks s področja reaktivacije urbanih središč

Umetnostna galerija Maribor v okviru projekta reCITYing poziva k naboru izvedenih primerov dobrih praks s področja reaktivacije opuščenih prostorov (zgradb, trgov, predelov, četrti, industrijske in druge arhitekturne dediščine) v urbanih središčih z uporabo arhitekture in umetnosti.

Projekt reCITYing stremi k vzpostavitvi platforme za povezovanje in izmenjavo primerov dobrih praks, ki temeljijo na načelih ponovne uporabe in soustvarjanja v evropskem prostoru. Ena izmed aktivnosti projekta je tudi priprava javno dostopnega kataloga primerov dobrih praks v mednarodnem prostoru.

S pozivom nagovarjamo predvsem mlade ustvarjalce in profesionalce na področju arhitekture, urbanizma, produktnega oblikovanja, organizacije dogodkov in umetniške institucije ter akterje v različnih sferah umetniškega ustvarjanja, pri čemer želimo spodbuditi aktivno izmenjavo znanj, veščin in strategij na področju regeneracije in reaktivacije urbanih središč in vzpostavitve začasnih inkubatorjev za umetnost in kulturo.

K naboru vabimo projekte, ki povezujejo:

arhitekturo + uprizoritvene umetnosti
arhitekturo + land art
arhitekturo + glasbo
arhitekturo + vizualne umetnosti


12 izbranih projektov (3 iz vsake kategorije) bodo prihodnje leto v obliki predstavitvenih plakatov predstavljeni na International FAV Festival v Montpellierju v Franciji in na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta reCITYing. 40 izbranih projektov bo vključenih v t.i. katalog dobrih praks, ki bo objavljen kot javno dostopen spletni katalog. Distribucija kataloga bo potekala po kanalih vseh partnerjev projekta.

Časovnica;
Rok za oddajo: 14. junij 2024

Sestanek žirije: 19. junij 2024
Objava izbora: 28. junij 2024

Prijava mora vsebovati:
-    osnovne podatke (naziv projekta, avtor_ji projekta, lokacijo, leto izvedbe, povezavo do spletne strani, investitorja, označbo statusa projekta (začasna, začetna ali dolgotrajna re-uporaba) in pomena (na lokalni ravni, ravni mesta, mestne četrti, regije, države, itd.)),
-    predstavitev projekta z obrazložitvijo (do največ 3000 znakov); besedilo je avtorsko besedilo prijavitelja, ki se strinja z objavo in ustrezno navedbo,
-    10 fotografij (vključno z načrti, infografikami in podobnim, če je dostopno) z urejenimi avtorskimi pravicami za objavo (avtor fotografij in vizualnega materiala je prijavitelj sam ali prijavi predloži pisno dovoljenje za objavo vizualnega material na spletnih straneh ter socialnih omrežjih projekta in spletnem katalogu).

Prijave zaradi mednarodne dimenzije projekta zbiramo v angleškem jeziku. Prijavitelji oziroma predlagatelji so lahko avtorji projektov, različni deležniki, udeleženci, uporabniki ali poznavalci. Prijavljeni projekti morajo biti izvedeni oziroma implementirani.

Prijave pošljite na: recityingping@gmailpong.com

Več informacij: recityingping@gmailpong.com, Instagram: @recitying ali infoping@ugmpong.si

Cilj projekta reCITYing je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in reaktivaciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt je strukturiran kot rekurzivni niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti. Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), UGM | Umetnostna galerija Maribor in Association Champ Libre (Francija).

Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.