Preskoči na vsebino

reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo 2024–2028

Z navdušenjem napovedujemo začetek novega projekta evropskega sodelovanja reCITYing. Reaktivacija opuščenih prostorov v urbanih središčih z arhitekturo in umetnostjo, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije, trajal pa bo vse do začetka leta 2028. Cilj projekta je spodbuditi razvoj raznolikih praks in aktivnosti, temelječih na načelih soudeležbe in soustvarjanja, ki bodo prispevale k ponovni uporabi in regeneraciji trenutno opuščenih, praznih in/ali javnosti nedostopnih prostorov v urbanih središčih. Projekt je strukturiran kot zaporedni niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti.

Za filozofa in sociologa Henrija Lefebvra je prilaščanje funkcija (do)živetega prostora oziroma prostora reprezentacije. V okviru Lefebvrove znamenite tripartitne teorije produkcije prostora, je (do)živeti prostor, prostor individualnega, subjektivnega doživljanja prostora, ki ga oblikujejo simboli, podobe in intimna čustva, pri čemer ga z domišljijo vselej spreminjamo. (Do)živeti prostor je prostor zavestnega delovanja, boja in upora posameznika in/ali skupnosti. Kako lahko torej prakse začasne vnovične uporabe spodbujajo procese ponovne prilastitve in razvoj strategij regeneracije praznih in zapuščenih prostorov v mestu? V tem kontekstu projekt reCITYing ustvarja platformo za produkcijo znanja in izmenjavo izkušenj o praksah začasne ponovne uporabe, namenjen pa je predvsem mladim ustvarjalcem in strokovnjakom s področja arhitekture, oblikovanja in umetnosti, ter drugim odločevalcem in lokalnim socialnim podjetjem.

Projekt je strukturiran kot zaporedni niz ustvarjalnih delavnic, prostorskih instalacij in gostujočih perfomansov, ki so dodatno podprte z aktivnostmi krepitve veščin, mobilnostjo deležnikov ter vključevanja javnosti. Skozi omenjene aktivnosti projekt spodbuja praktično znanje in poklicne spretnosti na področju ponovne uporabe in reciklaže arhitekture v štirih partnerskih in štirih gostiteljskih mestih (Genova-Lublin, Barcelona-Umea, Hannover-Tallin, Maribor-Timișoara).

Partnerski konzorcij projekta reCITYing sestavljajo: Univerza v Genovi (Italija) – vodilni partner, Leibniz Universität Hannover (Nemčija), Institute for Advanced Architecture of Catalonia (Španija), UGM | Umetnostna galerija Maribor in Association Champ Libre (Francija). V okviru projekta bo vzpostavljena mreža mobilnosti med naslednjimi mesti in partnerji: Genova–Lublin (UNIGE, Genoa Municipality, Accademia Ligustica di Belle Arti + Lublin Municipality, TU Lublin); Barcelona–Umea (IAAC Barcelona, Parc Agrari del Baix de Llobregat + Umea Municipality); Hannover–Talin (Hannover MusikZentrum + Tallinn Academy of Arts); Maribor–Temišvar (UGM | Maribor Art Gallery + Municipality of Maribor, BETA Timișoara Architecture Biennale) ter mestom Montpellier kot stičiščem, kjer se bodo s projektinimi aktivnostmi predstavile vse partnerske organizacije (Champ Libre, ENSAM Montpellier + Montpellier Municipality, AMO Architecture Maître d’Ouvrage Med Occitanie).

So-financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.