Preskoči na vsebino

Slovenija in neuvrščeni pop
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
otvoritev: petek, 2. december 2016, ob 19.00
otvoritveni nagovor:
Alenka Pinterič

Marjan Amalietti, Berko, Janez Bernik, Avgust Černigoj, Bogdan Čobal, Grupa DHLM, Kostja Gatnik, Gustav Gnamuš, Tomaž Gorjup, Herman Gvardjančič, Štefan Hauko, Boštjan Hladnik, Stane Jagodič, Rihard Jakopič, Tone Kralj, Matija Jama, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Grupa Junij, Bogoslav Kalaš, Metka Krašovec, Stane Kregar, Naško Križnar, Janez Logar, Lojze Logar, Adriana Maraž, Janez Marinšek, Franc Mesarič, Ivo Mršnik, Miki Muster, Franc Novinc, OHO, Marija (Miša) Pengov, Slavko Pengov, Jože Pogačnik, Marko Pogačnik, Vladimir Potočnik, Marij Pregelj, Marjan Remec, Mako Sajko, Duba Sambolec, Matjaž Schmidt, Hinko Smrekar, Jože Spacal, Lojze Spacal, Koni Steinbacher, Tinca Stegovec, Gabrijel Stupica, Branko Suhy, Marko Šuštaršič, Milena Usenik, Peter Vernik, avtorska ionizacija: Marko Brecelj

kustosinja razstave: dr. Petja Grafenauer
sokustos in oblikovalec razstave: Vasja Cenčič  

V Sloveniji imamo svoj pop art! Razstava Slovenija in neuvrščeni pop prikazuje likovno umetnost šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, ki je nastajala v socialistični republiki Sloveniji. Razstavljena umetniška dela druži zanimanje za raznorodne oblike novih figuralnih izrazov in soočenje s prodorom potrošniške kulture.

Na razstavi Slovenija in neuvrščeni pop so likovne umetnine centralni fokus, a postavljene so ob drugih kulturnih produktih svojega časa. V dveh letih priprav smo zbrali literarne, televizijske in glasbene, časopisne, oblikovalske, filmske in reklamne fragmente. Razstavili smo jih ob izbranih slikah, kipih in grafikah, da bi gledalcu odprli horizonte možnih razumevanj razstavljenih del in njihovega časa.

Razstava je postavljena v devetih sklopih, ki so nastali na podlagi zbranega materiala in ustvarjajo podobo umetniških interesov v obdobju, ko se je ob koncu šestdesetih let potrošnja na prebivalca povečala za 20 odstotkov, ko so se množično kupovali avtomobili, uvajali novi gospodinjski stroji, odpirale prve samopostrežne trgovine. Razstavljamo umetnine obdobja, ko se je povečala prisotnost televizije, revij, fotografije in povezav z državami zahodne Evrope. Kažemo umetnine obdobja, ko se je razvijal rock, ko so nastale prve diskoteke, bivalne komune, Radio Študent in časa prvih študentskih demonstracij, občutljivosti za ekološke probleme, zdravega načina življenja, prakticiranja joge in preizkušanja mej zavesti. Vsi ti dejavniki so vzbudili zanimanje umetnikov.

#ugmpop

otvoritveno vodstvo
sobota, 3. december 2016, ob 11.00
vodita: kustosinja razstave dr. Petja Grafenauer in sokustos ter oblikovalec razstave Vasja Cenčič

Slovenija in neuvrščeni pop - uvod, teme in podobe za objavo

Podobe za objavo

Projekt so omogočili: