Razstavišče Rotovž, Rotovški trg 1, Maribor

Razstava OdVsepovsod je rezultat sodelovanja Slovenske izseljenske matice in Mestne galerije iz Ljubljane.

Na eni strani so organizatorji želeli na tak način počastiti petdesetletnico delovanja Slovenske izseljenske matice, na drugi strani pa domačemu občinstvu predstaviti dela profesionalnih likovnih ustvarjalcev slovenskega rodu, ki živijo v tujini. Večina likovnikov je publiki sicer dobro znanih, ne le zaradi tega, ker so med njimi tudi imena, zapisana v svetovno zgodovino moderne umetnosti, marveč tudi zato, ker so bili v preteklih letih že večkrat gostje slovenskih galerij. Vendar prav na razstavi OdVsepovsod prvič razstavljajo skupaj.

S slikami, plastikami, grafikami, fotografijami in oblikovalskimi rešitvami se predstavljajo: Erika Marija Bajuk, Evgen Bavčar, Lillian Brulc, Predrag Hegedüš, John A. Kapel, Mark Kobal, Cveto Marsič, Zoran Mušič, Adriana Omahna, Ula Pregel, Jože Stražar, Ejti Štih, David Vertačnik, Borut Vild, Marjan Vojska, Milan Volovšek, Janez Zorko, Romana Zorzut-Favier, Miro Zupančič in Jean Vodaine. Njihove različne avtorske poetike, likovne pristope in izraznost medijev povezuje le domovinski izvor, spomin na prostor, kjer so se rodili in živeli. Ta je še vedno dovolj živ, kar potrjuje dober odziv vabljenih avtorjev.