Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
otvoritev: četrtek, 5. maj 2011, ob 19.00  
slavnostna govornika: Nada Zoran, sekretarka Ministrstva za kulturo in Matjaž Kovačič, predsednik uprave Nove KBM

Kiparski opus Dragice Čadež sodi v vrh slovenskega sodobnega kiparstva. V Umetnostni galeriji Maribor bo na ogled unikatna, ambientalna in doslej največja predstavitev avtoričinih del. Kiparka bo v dialogu s specifičnim razstavnim prostorom UGM postavila več kot sedemdeset kiparskih del, nastalih v obdobju od šestdesetih let do danes. Celovit umetniški užitek se bo začel s povsem svežim, za pričujočo razstavo ustvarjenim monumentalnim delom
Poslednji dotik, ki bo umeščeno v ambient pred galerijo.

Kiparski opus Dragice Čadež povezuje več formalno in vsebinsko zaokroženih ciklov kot so
Asociacije na Pompeje, Sarkofagi, Vrata, Olesenele sence, Zgodba o drevesu … Avtorica se je pri svojem delu pogosto osredotočala na konstruktivistične prvine, njen navdih pa je bila vedno tudi narava. Svoje zamisli je oblikovala z lesom, ki sodi med najstarejše materiale, s katerimi se je človek ustvarjalno izražal že v davni preteklosti. Strogo urejene kompozicije so sčasoma vse bolj določale celoten prostor, v katerega so bile postavljene, in s katerim so vodile premišljen dialog polnosti in praznine, svetlobe in sence, oblosti in oglatosti. Zgodnji konstruktivisti so bili vpeti v družbeno angažiranost in so iskali vizijo novega boljšega sveta. Tudi Dragica Čadež obdeluje svoje grobe lesene klade z mislijo na človekovo razklanost, neprilagojenost in celo na temno stran njegovega značaja, ki sebi, soljudem in naravi ne prinaša nič dobrega. Pogosto asociira konfliktne prvine človekovega čutenja in dojemanja, ki se kažejo v številnih simbolnih konotacijah. Spomnimo se le cikla Sence, ki je izpostavljal razmerja med človekom kot fizičnim telesom in njegovo fiktivno telesnostjo - senco kot prostorom, ki ga njegovo fizično telo opisuje in zaseda. Skozi les nas nagovarja o vsem, kar doživlja, še posebej pa se odziva na vrsto aktualnih dogodkov, ki jih ponuja naša sedanjost. Zato so njene figure vse bolj in bolj deformirane, zaznamovane z bolečino vojne, čustvenega in materialnega pomanjkanja. Zgodba o drevesu je dobro izbran naslov, ki ponazarja umetniški opus Dragice Čadež v celoti. Na eni strani asociira na les kot kiparkin najljubši material, na drugi strani pa na organsko rast, ki simbolizira retrospekcijo njenega dela.

Akademska kiparka Dragica Čadež je svoja mladostna leta preživela v Mariboru, kjer jo je v osnove plastičnega izražanja uvajal mariborski kipar Gabrijel Kolbič. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je zaključila diplomski, pri profesorju Borisu Kalinu pa še specialistični študij kiparstva. Kot redna profesorica je bila vrsto let zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je svoje znanje prenašala na številne mlade generacije. Od leta 1963 je sodelovala na številnih razstavah, umetniških delavnicah in kiparskih simpozijih doma in na tujem. Za svoje delo je prejela več pomembnih nagrad, med drugim leta 1986 tudi Nagrado Prešernovega sklada za kiparski cikel
Asociacije na Pompeje.

kustosinja
: Breda Kolar Sluga