Continental breakfast Maribor, young slovene art from 46N34 15E38
Sevenseven Contemporary Art, London, VB
UMETNIKI >AABO /Teja Kovač & Matej Lozar/ >Aleksandra Gruden >Iztok Maroh >Katja Majer >kitch >Marko Ornik >Polona Maher >Simona Šuc >son:DA

V okviru projekta Umetnostne galerije Maribor - Prostori prehoda, 7. mednarodnega trienala Ekologija in umetnost & CONTINENTAL BREAKFAST MARIBOR vam z veseljem sporočamo, da v četrtek, 1. decembra 2005 otvarjamo razstavo CONTINENTAL BREAKFAST MARIBOR, young slovene art from 46N34 15E38 v londonski galeriji SevenSeven. Na razstavi se predstavlja slovenska selekcija razstave Prostori prehoda. Mlada generacija mariborskih vizualnih ustvarjalcev vas tako vabi na kontinentalni zajtrk v Londonu.

Osnovno izhodišče razstave Continental Breakfast Maribor je umeščeno v okvir razmišljanja o specifikah in pogojih delovanja v določenem lokalnem okolju - gre za vpogled v stanje duha v določenem prostoru in času, pojem samoidentitete, ki je pogojen z nenehno samorefleksijo: tako na osebnem, lokalnem in globalnem nivoju. Razstava tematizira prostore na zemljevidu Evrope, kjer migracija ljudi buta ob zid vse večje ksenofobije. To so prostori, kjer umetnikova senzibilnost odkriva vedno nove vire svoje ustvarjalnosti. Osvetliti, razgaliti, potencirati eksistenčno stisko človeka, osamljenega, dezorientiranega v globaliziranem svetu, v katerem so stare ideologije, religije in vrednote izgubile svoj smisel, pomeni za ustvarjalca razmišljati o sebi, o svojem iskanju izhoda ... Kje sploh še lahko iščemo razpoke v tem globalnem vrtiljaku zahodne civilizacije? Morda prav na realnem in simbolnem zemljevidu umetnikovega duhovnega prostora.

Mladi slovenski umetniki, ki se bodo predstavili na razstavi, se na zastavljena vprašanja identifikacijskih točk osebne in lokalne identitete ter 'prostorov prehoda' odzivajo z različnimi umetniškimi artikulacijami, hkrati pa jih povezuje isto lokalno okolje - mesto Maribor /ki leži na zemljepisni višini in dolžini 46N34 15E38/.

Continental Breakfast Maribor, young slovene art from 46N34 15E38 je ena izmed razstav mednarodnega projekta Contiental Breakfast, ki povezuje številne organizacije s področja gledališča, performanse, literature in vizualne umetnosti. Svoje dogodke posveča tematiki identitete. Iztočnico ponuja ime zajtrka, ki ga strežejo po vsej Evropi in se zdi, da je povsod enak, vendar lokalne in kulturne razlike pogojujejo njegove različne okuse. Umetniški in teoretski dogodki mreže se vrstijo med leti 2004 in 2006 v Varšavi, Beogradu, Trstu, Benetkah, Ljubljani, Talinu, Londonu itd.

Organizacija razstave: Umetnostna galerija Maribor in Seven Seven Contemporary Art
Razstavo je podprlo Ministrstvo za kulturo RS in Mestna občina Maribor
KURATORICI >Petra Kapš >Simona Vidmar