• Video zbirka UGM

    Z osnovanjem Video zbirke UGM leta 1999 se je UGM posvetila sistematičnemu zbiranju, hranjenju, raziskovanju in predstavljanju bogate, predvsem pa uspešne produkcije video umetnosti v Sloveniji.