Vrtci

Spoštovana vzgojiteljica, spoštovani vzgojitelj!

Umetnostna galerija Maribor (UGM) je druga največja ustavno za likovno umetnost 20. In 21. Stoletja v Sloveniji. Z otroci bomo v naših prostorih spoznavali vrhunske likovne umetninami domačih in tujih umetnikov ter umetnic. Spoznavali bomo umetniške zvrsti kot so slikarstvo, kiparstvo, fotografija, video … Ob neposrednem opazovanju bomo poglobili znanje o likovnih motivih in tehnikah. Ker je ena izmed značilnosti sodobne umetnosti, da posega na druga znanstvena področja, se lahko v UGM s pomočjo umetnosti ukvarjate tudi s temami, kot so ekologija, narava, družba … Predvsem pa bomo skozi vodene aktivnosti otroke spodbujali k ustvarjalnosti ter izražanju lastnih mnenj in idej.

Aktivnosti za predšolske otroke so zasnovane na prijetnem in igrivem soočanju z muzejskim prostorom. Pri raziskovanju umetnin se pogovarjamo, igramo in likovno ustvarjamo. Ker se umetnost »dogaja« tudi v zunanjem, javnem prostoru, se nam lahko pridružite tudi pri raziskovanju umetniških obeležij v mestu.

Navodila za najavo obiska in pripravo otrok na ogled umetniške razstave

Na obisk se je potrebno najaviti vsaj en teden pred prihodom. Pri najavi nam posredujete podatke o starosti in številu otrok. Hkrati sprejmemo največ 45 otrok, ki jih za aktivnost razdelimo v manjše skupine po največ 15 otrok. Zaželeno je, da nas obvestite o posebnostih otrok, za katere lahko načrtujemo prilagojene aktivnosti. UGM vas bo predhodno seznanil s potekom in vsebino aktivnosti, ki jo bomo pripravili za vašo skupino.
Pred ogledom umetniške razstave z otroci sklenemo tri dogovore:
-    po razstavišču hodimo počasi,
-    govori umirjeno in
-    umetnine gledamo brez dotikanja.
Vljudno prosimo, da otroke seznanite z dogovori tudi že pred obiskom muzeja.

Spremljevalke in spremljevalce prosimo, da v času aktivnosti ne zapuščate skupin. Naše izkušnje so pokazale, da so otroci najbolje motivirani za spoznavanje umetnosti takrat, kadar jih spremljajo odrasli, ki so tudi radovedni, poslušajo, sprašujejo in izražajo svoja mnenja. Vljudno prosimo, da v času naših aktivnosti izklopite zvok mobilnih telefonov. Uporabljanje telefonov med vodenjem je moteče za muzejske pedagoge kot tudi za otroke. Fotografiranje je dovoljeno brez uporabljanja bliskavice.

Program izvajamo od torka do nedelje, med 9.00 - 18.00, razen v času, ko je razstavišče zaprto zaradi postavljanja nove razstave.

informacije in najava skupin: Brigita Strnad, muzejska svetovalka, brigita.strnadping@ugmpong.si, ali 02 229 46 97

PRVIČ V GALERIJI / Aktivnost je namenjena najmlajšim od 1. – 3. leta. Otroke v prijetnem in igrivem vzdušju pospremimo skozi  razstavne prostore.
trajanje: 15 – 20 min / brezplačno

VODSTVO / Vodstvo temelji na spodbujanju poglobljenega opazovanja razstavljenih umetnin. Otroke spodbujamo v opisovanje, pojasnjevanje, poslušanje druge drugega, izražanje mnenj in idej. V vodstvo glede na vsebino razstave vključimo tudi krajše igre ali likovne naloge.
trajanje: 45-60 min /cena: 2,20 €

VODSTVO + USTVARJALNICA / Vodstvo po razstavi popestrimo z različnimi igrami, didaktičnimi in likovnimi nalogami, ki usmerjajo v poglobljeno opazovanje, razumevanje in doživljanje umetnin.
trajanje: 60-90 min / cena: 2,50 €

VODSTVO + USTVARJALNICA ZA DRUŽINE / Aktivnost spodbuja ustvarjalno druženje v neposrednem stiku z umetninami in sodelovanje med otroci in starši, babicami ter dedki.
trajanje: 45 - 60 min  / cena: 3,50 € na družino

ABONMA / Skupine, vključene v abonma, obiščejo 3 ali 4 razstave v šolskem letu. Vsak obisk vključuje voden ogled razstave s vključevanjem igre in likovnih nalog, ki spodbujajo poglobljeno opazovanje in doživljanje umetniške razstave.   
trajanje: 3 ali 4 x 45 - 60 min / cena: 5,00 ali 6,50 €

GALERIJA NA OBISKU
Program je namenjen vsem skupinam s posebnimi potrebami, ki nas zaradi raznih ovir ne morejo obiskati. Naši pedagogi obiščejo skupine v bolnišnici, zavodu, na šolskem taboru ipd. Z didaktičnimi igrami in likovnim ustvarjanjem udeležencem popestrimo dan in jih spodbujamo k spoznavanju in doživljanju umetnosti. Po dogovoru lahko pripravimo tudi aktivnost na daljavo.
cena: brezplačno
trajanje: po dogovoru
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine