Vrtci & šole

VODENI OGLEDI RAZSTAV ZA SKUPINE IZ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOV
Program izvajamo od torka do nedelje, med 9.00 in 18.00.

PRVIČ V GALERIJI
Program je namenjen skupinam otrok do 3. leta starosti. Poudarek je na sproščenem pogovoru in igri.
Cena na osebo: brezplačno
Trajanje posameznega obiska: 20-30 minut
Starostna skupina: primerno za prvo starostno obdobje skupin iz vrtcev

VODSTVO
Na vodstvu se obiskovalci seznanijo z razstavo in ob pomoči muzejskega pedagoga razvijajo ustvarjalni dialog z umetninami. 
Cena posameznega obiska: 2,20 €
Trajanje: 45-60 min 
Starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

VODSTVO + USTVARJALNICA
Vodstvo po razstavi popestrimo z različnimi igrami, didaktičnimi in likovnimi nalogami, ki usmerjajo v poglobljeno opazovanje, razumevanje in doživljanje umetnin.
Cena posameznega obiska:2,50 € 
Trajanje: 60-90 min
Starostna skupina: primerno za vse starostne skupine 

VODSTVO + UČNI LIST
Vprašanja in naloge na učnem listu, ki jih učenci in dijaki rešujejo po vodstvu po razstavi, spodbujajo samostojno poglabljanje v obravnavano tematiko.
Cena posameznega obiska: 2,50 €
Trajanje: 60-90 min
Starostna skupina: primerno za skupine druge in tretje triade osnovne šole ter skupine iz srednjih šol

VODSTVO + USTVARJALNICA ZA DRUŽINE
Aktivnost spodbuja ustvarjalno druženje v neposrednem stiku z umetninami in kreativno sodelovanje mlajših otrok in staršev, dedkov ter babic.
Cena posameznega obiska: 3,50 € na družino
Trajanje: 60 min 
Starostna skupina: primerno za skupine iz vrtcev in prve triade osnovne šole

KULTURNI DAN V UGM
Aktivnost ponuja poglobljeno raziskovanje razstave z vodstvom in vključuje različne ustvarjalne naloge. Kulturni dan v UGM lahko dopolnimo z vsebinami po dogovoru s spremljevalci.
Cena posameznega obiska:3,50 € 
Trajanje: 120-180 min 
Starostna skupina: primerno za skupine iz osnovnih in srednjih šol

Info: Brigita Strnad, višja kustosinja
T: 02/22 94 697
E:  brigita.strnadping@ugmpong.si

JAVNA PLASTIKA V MARIBORU

VODENI OGLEDI JAVNE PLASTIKE V MARIBORU ZA SKUPINE IZ VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOV
Program izvajamo od torka do nedelje, od 9.00 do 18.00.

VODSTVO SPOZNAVANJE MARIBORSKE JAVNE PLASTIKE
Skupine popeljemo na ustvarjalen sprehod skozi mariborsko mestno središče. Udeleženci se poglobijo v vsebino javne plastike in njene umeščenosti v mesto. Vodstvo priredimo tudi za spoznavanje javne plastike v drugih mestnih četrtih.
Cena posameznega obiska: 2,20 €
Trajanje: 60 min
Starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

VODSTVO Z UČNIM LISTOM SPOZNAVANJE MARIBORSKE JAVNE PLASTIKE
Voden ogled javne plastike v mestnem središču vključuje tudi reševanje nalog na učnem listu, ki spodbuja samostojno poglabljanje v tematiko.
Cena posameznega obiska: 2,50 €
Trajanje: 90 min
Starostna skupina: primerno za skupine druge in tretje triade osnovne šole in srednje šole

Info: Brigita Strnad, višja kustosinja
T: 02/22 94 697
E:  brigita.strnadping@ugmpong.si

ABONMA UGM

ABONMA UGM ZA VRTCE
Skupine, vključene v abonma, obiščejo tri ali štiri razstave v šolskem letu. Vsak obisk vključuje vodstvo in ustvarjalnico oziroma aktivnosti po dogovoru.
Cena na osebo: 3 obiski: 5,00 € / 4 obiski: 6,50€
Starostna skupina: 3−6 let
Trajanje posameznega obiska: 45−60 min

ABONMA UGM ZA ŠOLE
Skupine, vključene v abonma, obiščejo tri ali štiri razstave v šolskem letu. Vsak obisk vključuje vodstvo in ustvarjalnico oziroma aktivnosti po dogovoru.
Cena na osebo: 3 obiski: 6,00€ / 4 obiski: 7,50€
Starostna skupina: 6−14 let
Trajanje posameznega obiska: 90 min

Info: Brigita Strnad, višja kustosinja
T: 02/22 94 697
E:  brigita.strnadping@ugmpong.si