Skupine s posebnimi potrebami

GALERIJA NA OBISKU

Program je namenjen vsem skupinam s posebnimi potrebami, ki ne morejo obiskati  galerije. Galerijski pedagogi obiščejo skupine v bolnišnici, zavodu, na šolskem taboru ipd. Z didaktičnimi igrami in likovnim ustvarjanjem udeležencem popestrimo dan in jih spodbujamo k spoznavanju in doživljanju umetnosti.
Trajanje: po dogovoru
Cena posameznega obiska: brezplačno
Starostna skupina: primerno za vse starostne skupine
informacije in najava skupin: Brigita Strnad, višja kustosinja, brigita.strnad@ugm.si, T 02 229 46 97

 

PROGRAM ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE

Vodstvo ali vodstvo in likovna delavnicaOgled razstave temelji na besednem opisovanju in pogovoru, ki ga obiskovalci lahko podprejo s tipno izkušnjo izbranih umetniških del (npr. kiparskih del) ali drugimi tipnimi predmeti (tlorisi, maketami, tipnimi slikami). Po vodenem ogledu se lahko obiskovalci udeležijo tudi likovne delavnice, ki omogoča osebno izkušnjo z neko likovno tehniko ali motivom. S pomočjo lastnega likovnega izražanja obiskovalci poglobijo razumevanje in doživljanje tega kar so si ogledovali na razstavi.Vstopnina in program: brezplačnaStarostna skupina: neomejenaTrajanje: 45−90 minSpoznavanje mariborske javne plastikeS pomočjo besednih opisov in tipnih predlog (tlorisa, maket, tipnih slik) je za slepe in slabovidne prilagojen ogled javne plastike na Slomškovem trgu. V ogled so vključeni spomenik Antonu Martinu Slomšku, Karlek, Svetilni stebri... Starostna skupina: neomejenaTrajanje: 45 min

 

PROGRAM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OSEBE

Vodstvo, ustvarjalnice in predavanja
Vodstvo po razstavi, ki ga vodi kustos ali muzejski pedagog, poteka v spremstvu tolmača za slovenski znakovni jezik za gluhe in naglušne. Spremstvo tolmača je po predhodnem dogovoru možno tudi na drugih aktivnostih: ustvarjalnicah, predavanjih, pogovorih z umetniki…
Vstopnina in program: brezplačna
Starostna skupina: neomejena
Trajanje: 45−90 min

PROGRAM ZA OSEBE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI, OSEBE S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA IN OSEBE S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIM MOTNJAMI 

Vodstvo ali vodstvo in likovna ustvarjalnica 
Program je prilagojen potrebam določene skupine. Program se nujno oblikuje v sodelovanju s spremljevalci skupine. S spremljevalci se dogovorimo o trajanju programa, poudarkih in posebnostih, ki jih upoštevamo pri pripravi vodstva ali likovne ustvarjalnice. 
Vstopnina in program: brezplačna
Starostna skupina: neomejena
Trajanje: po dogovoru