Skupine s posebnimi potrebami

GALERIJA NA OBISKU

Program je namenjen vsem skupinam s posebnimi potrebami, ki ne morejo obiskati  galerije. Galerijski pedagogi obiščejo skupine v bolnišnici, zavodu, na šolskem taboru ipd. Z didaktičnimi igrami in likovnim ustvarjanjem udeležencem popestrimo dan in jih spodbujamo k spoznavanju in doživljanju umetnosti.
trajanje: po dogovoru
cena posameznega obiska: brezplačno
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

PROGRAM ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OSEBE

vodstvo ali vodstvo in likovna delavnica
Ogled razstave temelji na besednem opisovanju in pogovoru, ki ga obiskovalci lahko podprejo s tipno izkušnjo izbranih umetniških del (npr. kiparskih del) ali drugimi tipnimi predmeti (tlorisi, maketami, tipnimi slikami). Po vodenem ogledu se lahko obiskovalci udeležijo tudi likovne delavnice, ki omogoča osebno izkušnjo z neko likovno tehniko ali motivom. S pomočjo lastnega likovnega izražanja obiskovalci poglobijo razumevanje in doživljanje tega, kar so si ogledovali na razstavi.
vstopnina in program: brezplačna
starostna skupina: ni omejitev
trajanje: 45 − 90 minut

spoznavanje mariborske javne plastike
S pomočjo besednih opisov in tipnih predlog (tlorisa, maket, tipnih slik) je za slepe in slabovidne prilagojen ogled javne plastike na Slomškovem trgu. V ogled so vključeni spomenik Antonu Martinu Slomšku, Karlek in Svetilni stebri.
starostna skupina: ni omejitev
trajanje: 45 minut

PROGRAM ZA GLUHE IN NAGLUŠNE OSEBE

vodstvo, ustvarjalnice in predavanja
Na vodstvu po razstavi kustosa ali muzejskega pedagoga spremlja tolmač za slovenski znakovni jezik za gluhe in naglušne. Spremstvo tolmača je po predhodnem dogovoru možno tudi na drugih aktivnostih: ustvarjalnicah, predavanjih, pogovorih z umetniki.
vstopnina in program: brezplačna
starostna skupina: ni omejitev
trajanje: 45 − 90 minut

PROGRAM ZA OSEBE Z GOVORNO-JEZIKOVNIMI MOTNJAMI, OSEBE S PRIMANJKLJAJI NA POSAMEZNIH PODROČJIH UČENJA IN OSEBE S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIM MOTNJAMI 

vodstvo ali vodstvo in likovna ustvarjalnica
 
Program je prilagojen potrebam določene skupine. Program se nujno oblikuje v sodelovanju s spremljevalci skupine. S spremljevalci se dogovorimo o trajanju programa, poudarkih in posebnostih, ki jih upoštevamo pri pripravi vodstva ali likovne ustvarjalnice. 
vstopnina in program: brezplačna
starostna skupina: ni omejitev
trajanje: po dogovoru

informacije in najava skupin: Brigita Strnad, muzejska svetovalka, brigita.strnad@ugm.si, 02 229 46 97