Program Mladi strokovnjaki

PROGRAM MLADI STROKOVNJAKI UGM (10 - 15 let)
UGM, Strossmayerjeva 6
srede, 8. januar – 19. februar 2020, 16.00 – 18.00

vodi: Brigita Strnad, muzejska svetovalka

Mladi strokovnjaki UGM je intenzivna likovna šola v galeriji, v katero se vključijo mladi od 10. do 15. leta. V programu raziskujejo umetnost v neposrednem stiku z umetniškimi deli - v živo, kar ima neprecenljiv vzgojnoizobraževalni moment. Obdani z umetninami tudi sami likovno ustvarjajo, preizkušajo različne materiale in razvijajo svojo likovno govorico. Pri tem se seznanjajo s poklici, kot so umetnik, kustos, fotograf ... Program poudarja spoznavanje s sodobno umetnostjo, za katero opažamo in opozarjamo, da je v šolsko delo vključena v premajhnem obsegu. In zakaj menimo, da je potrebno, da mladi spoznavajo sodobno umetnost? Dnevno so namreč izpostavljeni številnim vizualnim informacijam, zato se morajo že kot mladi naučiti kako jih razumeti in kritično brati. Umetnost ima velik potencial za razvijanje takšnega razmišljanja. Prav tako je umetnost orodje, preko katerega spoznavajo svet in sebe v njem.

Na prvem srečanju bodo Mladi strokovnjaki UGM spoznali UGM, kot ustanovo. Ogledali si bodo razstavišča, depoje, dokumentacijo ter prelistali knjige iz naše knjižnice. Na naslednjih srečanjih bodo raziskovali delo slovenske umetnice Mete Grgurevič, ki oblikuje prostore kot celostne umetnine, v kateri se združujejo slika, zvok, gibanje, ritem in celo fizika. Ogledali si bodo njene Nemogoče stroje, video dela in druge umetnine. Iz prve roke bodo spoznavali poklice, ki spremljajo nastajanje umetniške razstave. Predvsem pa bodo srečanja temeljila na praktičnem likovnem ustvarjanju. Mladi se bodo preizkušali v ustvarjanju risb, slik, fotografiji, videa in zaključili s povezovanjem v prostorsko postavitev. Tema, ki jo bodo razvijali skozi vsa srečanja, je čas. Program je namenjen tistim, ki si želijo spoznavati nekaj novega, biti ustvarjalni, se učiti svobodno izražati svoje ideje in biti slišani. Progam se bo izvajala za skupino 10 – 15 udeležencev.

Cilji programa:
- raziskovanje sodobne umetnosti v neposrednem stiku;
- razvijanje poglobljenega in kritičnega branja vizualnih informacij;
- razvijanje likovnih sposobnosti;
- spodbujanje sodelovanje;
- spoznavanje poklicev na področju vizualne umetnosti.

cena posamezne ustvarjalnice: 7 EUR / cena celotnega programa: 45 EUR
prijave na: brigita.strnad@ugm.si