Dijaki in študentje

Umetnostna galerija Maribor (UGM) je druga največja ustanova za moderno in sodobno likovno umetnost v Sloveniji. Dijaki in študentje se bodo v naših prostorih srečali z vrhunskimi likovnimi deli in spoznali različne umetniške zvrsti. Ob neposrednem opazovanju bodo poglobili znanje o likovnih motivih in tehnikah. Ker je za sodobno umetnost značilno, da posega na druga spoznavna področja, se bodo pri nas preko umetnosti dotaknili tudi drugih tem, kot so ekologija, narava in družba. Predvsem pa jih bomo skozi vodene aktivnosti spodbujali k ustvarjalnosti ter izražanju lastnih mnenj in idej.
S programi za dijake in študente spodbujamo poglobljeno spoznavanje umetnosti, natančno opazovanje umetniški del in samostojno izražanje idej. Poudarek je na opazovanju, pogovoru, analizi, reševanju problemov in bogatenju besednega zaklada. Ker se umetnost »dogaja« tudi v zunanjem, javnem prostoru, se nam lahko pridružite tudi pri raziskovanju umetniških obeležij v mestu.
Programe za skupine izvajamo od torka do sobote, med 9.00 in 18.00. Za izvajanje programa skupine razdelimo v manjše skupine z največ 15 udeleženci. Vsako skupino vodi galerijski animator ali kustos. Na obisk se je potrebno najaviti vsaj en teden pred prihodom. UGM vas bo predhodno seznanil s potekom in vsebino aktivnosti, ki jo bomo pripravili za vašo skupino. Zaželeni so vaši predlogi, s katerimi lahko nove vsebine, ki jih bodo dijaki osvajali na umetniški razstavi, povežemo s vsebinami, ki jih obravnavate pri pouku.

vodstvo
Na vodstvu se obiskovalci seznanijo z razstavo in ob pomoči muzejskega pedagoga razvijajo ustvarjalni dialog z umetninami.
trajanje: 45 - 60 minut
cena: 2,20 EUR
starostna stopnja: primerno za vse starostne skupine

vodstvo + ustvarjalnica
Krajšemu vodstvu po razstavi sledi likovna ustvarjalnica, kjer udeleženci z lastnim likovnim izražanjem poglabljajo opazovanje in razumevanje likovnih del.
trajanje: 80 - 90 minut
cena posameznega obiska: 2,50 EUR
starostna stopnja: primerno za vse starostne skupine

vodstvo - spoznavanje mariborske javne plastike
Skupine popeljemo na ustvarjalen sprehod skozi mariborsko mestno središče. Udeleženci se poglobijo v vsebino javne plastike in njene umeščenosti v mesto. Vodstvo priredimo tudi za spoznavanje javne plastike v drugih mestnih četrtih.
trajanje: 60 minut
cena: 2,20 EUR
starostna stopnja: primerno za vse starostne skupine

Kulturni bazar 2022 - Flora, favna, krogi in še več v Mestnem parku Maribor
zbirno mesto: Mestni park Maribor-pri glasbenem paviljonu
Kulturni bazar 2022 spodbuja tematske kulturne poti in sprehode.
Mariborski Mestni park je umeščen med hriboma Piramido in Kalvarijo, pod Mestnim vrhom, severno od mestnega jedra. Je naravna vrednota in kulturni spomenik, sinonim za zeleno površino, asociacija za sprehode in uživanje v naravi, priložnost za raziskovanje. Na vodenem sprehodu spoznavate bolj ali manj skrite kotičke, floro in favno, zgodovinski razvoj in likovne umetnine, ki ga bogatijo. Le kaj predstavlja betonska krogla, ki je videti, kot da se kotali med drevesi? Čigava kiparska podoba nas prijazno gleda z visoka podstavka? In kakšen je pomen Geopunkturenga kroga, ki ga je v naš park s svojimi sodelavkami/ci postavil umetnik Marka Pogačnika?
Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enoto Maribor.
cena: 2,50 eu
trajanje: 90 min

vodstvo z učnim listom - spoznavanje mariborske javne plastike
Voden ogled javne plastike v mestnem središču vključuje tudi reševanje nalog na učnem listu, ki spodbuja samostojno poglabljanje v tematiko.
cena posameznega obiska: 2,50 EUR
trajanje: 90 minut
starostna stopnja: primerno za skupine iz srednjih šol

delavnice z umetnico ali umetnikom
Dijaki lahko umetnost spoznavajo tudi »iz prve roke«. Umetnik_ica predstavi dijakom svoj poklic in umetniška dela, nato pa dialog in ideje razvijajo skozi praktično izkušnjo z določeno umetniško prakso.
Izjemoma se je potrebno na delavnico z umetnico ali umetnikom najaviti vsaj en mesec pred izvedbo.
trajanje: 3 - 4 šolske ure
cena: 10 EUR

dan v galeriji: Zakaj je spoznavanje sodobne umetnosti pomembno za mlade?
Namen programa je, da se dijaki seznanijo s sodobno umetnostjo in z njo povezanimi vprašanji: Kdaj se je začela? Kaj so njene značilnosti? Na kakšne načine se lotiti njene analize? Kakšna znanja so potrebna za ustvarjanje sodobne umetnosti in kakšno znanje potrebujemo pri sprejemanju del nastalih v sodobnem času? Zakaj je sodobna umetnost sploh pomembna in kaj dijaki pridobijo s srečanjem s sodobno umetnostjo? Odgovore bomo poskusili poiskati skozi predavanje, ogled razstave in praktično ustvarjalnico.
trajanje: 145-160 min
cena: 3,5 EUR

informacije in najava skupin: Brigita Strnad, muzejska svetovalka, brigita.strnad@ugm.si, 02/22 94 697

KLUB UGM ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
Dijake in študente vabimo, da se pridružijo Klubu UGM in vse leto uživajo številne ugodnosti. Člani Kluba UGM imajo prost vstop v galerijo in 30 % popust za publikacije in druge izdelke ter ostale programe UGM. Člani Kluba UGM postanete ob plačilu članarine na blagajni UGM, Strossmayerjeva ulica 6, Maribor.

letna članarina: 12 EUR
Članstvo v Klubu UGM je brezplačno za študente naslednjih študijskih smeri: Likovna umetnost, Umetnostna zgodovina, Arhitektura in prostor, Medijske komunikacije, Oblikovanje in tekstilni materiali, Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Brezplačne klubske izkaznice prejmete na blagajni UGM ob predložitvi veljavne študentske izkaznice oz. indeksa.

informacije: Brigita Strnad, muzejska svetovalka, brigita.strnad@ugm.si, 02/229 58 60, Jure Kirbiš, kustos, jure.kirbis@ugm.si, 02/2510494