Dijaki in študentje

Spoštovana profesorica, spoštovani profesor!

Umetnostna galerija Maribor (UGM) je druga največja ustavno za moderno in sodobno likovno umetnost v Sloveniji. Dijaki/nje se bodo v naših prostorih srečali z vrhunskimi likovnimi umetninami domačih in tujih umetnikov ter umetnic. Spoznavali bodo umetniške zvrsti kot so slikarstvo, kiparstvo, fotografija, video, instalacija … Ob neposrednem opazovanju bodo poglobili znanje o likovnih motivih in tehnikah. Ker je ena izmed značilnosti sodobne umetnosti, da posega na druga znanstvena področja, se lahko v UGM s pomočjo umetnosti ukvarjate tudi s temami, kot so ekologija, narava, družba … Predvsem pa bomo dijake/inje skozi vodene aktivnosti spodbujali k ustvarjalnosti ter izražanju lastnih mnenj in idej.

Aktivnosti za dijake/inje so zasnovane na izkustvenem soočanju z muzejskim prostorom in umetniško razstavo. Spodbujamo poglobljeno spoznavanje umetnosti, natančno opazovanje umetniški del in samostojno izražanje idej. Poudarek je na opazovanju, pogovoru, analizi, reševanju problemov in bogatenju besednega zaklada. Ker se umetnost »dogaja« tudi v zunanjem, javnem prostoru, se nam lahko pridružite tudi pri raziskovanju umetniških obeležij v mestu.

Navodila za najavo obiska
Na obisk se je potrebno najaviti vsaj en teden pred prihodom. Svetujemo, da skupino najavite že junija ali avgusta za prihajajoče šolsko leto. Pri najavi nam posredujete podatke o številu dijakov/inj. Zaželeno je, da nas obvestite o posebnostih, za katere lahko načrtujemo prilagojene aktivnosti. UGM vas bo predhodno seznanil s potekom in vsebino aktivnosti, ki jo bomo pripravili za vašo skupino.

Spremljevalke in spremljevalce prosimo, da v času aktivnosti ne zapuščate skupin. Vljudno prosimo, da v času naših aktivnosti izklopite zvok mobilnih telefonov. Uporabljanje telefonov med vodenjem je moteče za muzejske pedagoge kot tudi za dijake/inje. Fotografiranje je dovoljeno brez uporabljanja bliskavice.

Program izvajamo od torka do nedelje, med 9.00-18.00, razen v času, ko je razstavišče zaprto zaradi postavljanja nove razstave.

informacije in najava skupin: Brigita Strnad, muzejska svetovalka, brigita.strnadping@ugmpong.si, ali 02 229 46 97

Program
VODSTVO
/ Na vodstvu se dijaki/nje seznanijo z razstavo in ob pomoči muzejskega pedagoga razvijajo ustvarjalni dialog z umetninami.  
trajanje: 45-60 min /cena: 2,20 € / VODSTVO V ANGLEŠKEM JEZIKU / 3,00 €

VODSTVO + USTVARJALNICA / Vodstvo po razstavi popestrimo z različnimi igrami, didaktičnimi in likovnimi nalogami, ki usmerjajo v poglobljeno opazovanje, razumevanje in doživljanje umetnin.
trajanje: 80-90 min / cena: 2,50 €

VODSTVO SPOZNAVANJE MARIBORSKE JAVNE PLASTIKE / Skupine popeljemo na ustvarjalen sprehod po mariborskem mestnem središču. Dijaki/nje se poglobijo v vsebino javne plastike in njene umeščenosti v mesto. Vodstvo priredimo tudi za spoznavanje javne plastike v drugih mestnih četrtih.
trajanje: 60 min / cena: 2,20 €

DELAVNICE Z UMETNICO ali UMETNIKOM / Dijaki/nje lahko umetnost spoznavajo tudi »iz prve roke«. Umetnik/ica predstavi dijakom svoj poklic in umetniška dela, nato pa dialog in ideje razvijajo skozi praktično izkušnjo z določeno umetniško prakso.
Izjemoma se je potrebno na delavnico z umetnico ali umetnikom najaviti vsaj en mesec pred izvedbo.
trajanje: 3 – 4 šolske ure / cena: 10 €

GALERIJA NA OBISKU
Program je namenjen vsem skupinam s posebnimi potrebami, ki nas zaradi raznih ovir ne morejo obiskati. Naši pedagogi obiščejo skupine v bolnišnici, zavodu, na šolskem taboru ipd. Z didaktičnimi igrami in likovnim ustvarjanjem udeležencem popestrimo dan in jih spodbujamo k spoznavanju in doživljanju umetnosti. Po dogovoru lahko pripravimo tudi aktivnost na daljavo.
cena: brezplačno
trajanje: po dogovoru
starostna skupina: primerno za vse starostne skupine

KLUB UGM ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
Dijake in študente vabimo, da se pridružijo Klubu UGM in vse leto uživajo številne ugodnosti. Člani Kluba UGM imajo prost vstop v galerijo in 30 % popust za publikacije in druge izdelke ter ostale programe UGM. Člani Kluba UGM postanete ob plačilu članarine na blagajni UGM, Strossmayerjeva ulica 6, Maribor.
letna članarina: 12 EUR