Člani Sveta UGM

Zdravko Luketič – predsednik
Simona Vidmar – namestnica predsednika
Andreja Hribernik – članica
Mirjana Bračič – članica
Boris Rajh – član
Mirijan Mirt - član
Angelca Viher - članica