Gozdni oddih
študentje magistrskega študija Likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pod mentorstvom umetnice in arhitektke Polonce Lovšin v sodelovanju z Iniciativo mestni zbor in Umetnostno galerijo Maribor

Kot druga večja mesta po svetu se tudi Maribor srečuje s povišanjem temperatur in toplotnimi otoki. Najbolj učinkovita naravna rešitev pregrevanja je zasaditev večjega števila dreves. Ni dovolj, da se zasadi le nekaj dreves, vse več je pobud, ki predlagajo zasaditev urbanih gozdov. Ti poleg ohlajanja mest ustvarjajo številne druge pozitivne učinke na prebivalce in mesta, kot so povečanje biotske raznovrstnosti, čiščenje zraka in omejitev hrupa. Mesta prihodnosti, bodo potrebovala še več urbanih gozdov.

Projekt Gozdni oddih je nastal v sodelovanju z Iniciativo mestni zbor, ki je novembra 2020 v Mariboru zasadila prvi gozdiček po metodi Miyawaki. Zasadili so ga za prihodnost kot poskus omejitve pregrevanja mesta in drugih težav, ki nastajajo s podnebnimi spremembami. Gozdiček Miyawaki je še mlad in občutljiv, zato potrebuje našo pozornost. S projektom, ki ga predstavlja lesena klop, lahko ljudje nemoteno opazujemo mlad gozdiček in ga spremljamo, ko se bo spreminjal v gozd. S projektom Gozdni oddih ustvarjamo poklon gozdu ter poudarjamo njegov pomen za prihodnost Maribora in vseh njegovih prebivalcev.

Projekt sestavljata dve klopi in načrt izdelave klopi. Ena klop je nameščena pred gozdičkom Miyawaki, druga je postavljena pred nekdanjo tovarno MTT Melje. Obiskovalci trienala EKO 8 si klop lahko izdelajo tudi sami, saj jim je na voljo načrt, ki ga lahko vzamejo s seboj. Po koncu razstave bomo tudi drugo klop prenesli h gozdičku Miyawaki. 

Sodelujoči: Nika Bizjak, Sara Cetl, Katja Čepe, Zala Česnik, Tjaša Kovič, Tina Krivec, Martina Mir, Mihael Novak, Tjaša Ornik, Paula Perčić, Regina Potočnik, Magdalena Sklepić, Sara Urankar, Nuša Urbanček, Ana Zmrzlak

Gozdi oddih je eno od spremljevalnih okolij EKO 8, Mednarodnega trienala umetnost in okolje.