Vodstvo / Slovenija in neuvrščeni pop
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
sobota, 28. januar, ob 11.00
vodita: Aleksander Bassin, kritik in Breda Kolar Sluga, direktorica UGM

V okviru razstave Slovenija in neuvrščeni pop se pridružite pogovoru med likovnim kritikom Aleksandrom Bassinom in Bredo Kolar Sluga, direktorico UGM.

Aleksander Bassin je novembra 1968 v beograjski Likovni galeriji Kulturnog centra pripravil razstavo mladih umetnikov, slikarjev iz ljubljanske akademije in jo poimenoval Ekspresivna figuralika mladega ljubljanskega kroga. Predstavili so se Srečo Dragan, Kostja Gatnik, Herman Gvardjančič, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Bogoslav Kalaš, Metka Krašovec, Lojze Logar in Lado Pengov (dela vseh avtorjev so vključena na razstavo Slovenija in neuvrščeni pop). Razstava Ekspresivna figuralika mladega ljubljanskega kroga je konec 60-ih potovala še v Umetnostno galerijo Maribor, zatem pa tudi v Moderno galerijo v Ljubljani. O tem in mnogem drugem se bosta pogovarjala Breda Kolar Sluga in Aleksander Bassin.

VLJUDNO VABLJENI!