Umetnina za s seboj / Slavko Tihec - Akvamobil
100+ Vrhunci iz Zbirke UGM

Vsak teden si iz naše galerije odnesite umetnino za s seboj, ki jo lahko spoznate tudi preko zvočnega opisa tukaj ali videa tukaj. Kot tretjo umetnino za s seboj vam predstavljamo Akvamobil umetnika Slavka Tihca. 

Slavko Tihec sodi med najpomembnejše slovenske kiparje. V naš prostor je pionirsko uvajal konstruktivistično in kinetično skulpturo ter vključevanje tehnike v umetniško delo. Kot strasten raziskovalec novih materialov in tehnoloških postopkov je zasnoval več serij, ki so stopnjevale novosti, kot so racionalizacija postopka, opuščanje predmetne aluzije in poudarjena nevtralnost, z viškom v minimalističnih mobilnih objektih, Akvamobilih, nastalih ob koncu 60-ih let.

Osnovo večine Akvamobilov predstavljajo bele, kubusne posode, napolnjene z vodo, po kateri se gibljejo z barvo označeni plovci. Pričujoči Kinetični objekt: Koncentrumi III je sestavljen iz krožnih pasov različnih premerov, ki se vzpenjajo in spuščajo okoli središča. Njihovo gibanje določajo sile elektromotorja in gravitacije, kipar pa je rad poudaril, da je želel upodobiti fizikalne zakone, ki jih je štel za ključno gonilo sveta, »večnostne sile«. Počasno in neponovljivo gibanje danes deluje navdihujoče, tudi kontemplativno, hkrati pa potrjuje, da še tako eksperimentalno umetniško delo lahko sčasoma postane klasično.

Breda Kolar Sluga