Umetnostna galerija Maribor je podporni partner Centra za kreativnost

Umetnostna galerija Maribor s ponosom sporoča, da smo partner slovenskega Centra za kreativnost, ki ob podpori Evropskega sklada za regionalni razvoj deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani!

Center za kreativnost (CzK) je platforma za promocijo, predstavitev in podporo kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji, ki spodbuja razvoj projektov na presečiščih umetnosti, eksperimentov, trga, podjetništva in gospodarstva. S svojimi programi podpira opolnomočenje sektorja ter ga povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. CzK deluje na področjih arhitekture, oblikovanja in vizualne umetnosti, glasbe, uprizoritvene umetnosti in filma, kulturne dediščine, knjige in informacijskih tehnologij, oglaševanja, medijev, kulturnega turizma idr. CzK omogoča razvoj podjetniških znanj in drugih veščin, povečanje prisotnosti in prepoznavnosti akterjev na nacionalnem in mednarodnih trgih ter povečanje zanimanja in informiranosti širše javnosti ter medijev doma in v tujini.

Umetnostna galerija Maribor k platformi Centra za kreativnost prispeva organizacijo dogodka Umetnost in mesto / Art and the City, ki je serija programov – konference, delavnice, umetniške intervencije – ki so usmerjene v spodbujanje in povezovanje sodobne vizualne umetnosti, dizajna in arhitekture s strategijami urbanega razvoja mest, okoljskimi razvojnimi politikami, gospodarstvom in podjetništvom.

Okvir programa predstavlja ponovni zagon Trienala umetnost in okolje, EKO 8, ki se bo odvijal v zapuščeni tovarni Hutter / MTT v Melju, v industrijskem delu Maribora, ki s svojo lego ob dravskem nabrežju in 10 minut hoje iz strogega centra mesta ter površino okoli 40.000 m2 predstavlja edinstven razvojni potencial mesta. Gre za odličen primerek industrijske arhitekture iz 1930ih v avtorstvu takrat najvidnejšega mariborskega arhitekta – Saše Deva. EKO trienale, ki je bil ustanovljen 1980 kot Trienale umetnosti in ekologije, bo v svoji prenovljeni, osmi ediciji raziskoval mnogotere oblike okolji, ki vplivajo in oblikujejo naša življenja. Kuriral ga bo Alessandro Vincentelli, umetniški direktor BALTIC centra za sodobno umetnost iz Newcastla v VB.

Centralni del programa predstavlja mednarodna konferenca, z uvodnim predavanjem in tremi paneli. Na vsakem panelu bodo 4 gosti in bodo vključevali – kreativce/ustvarjalce/umetnike, raziskovalce, politične odločevalce ter gospodarstvenike/podjetnike. Panele bodo vodili novinarji in strokovnjaki.

Program:
ART AND THE CITY KONFERENCA, I. del:
30. avgust 2020, 12.00-15.00

Panel 1: Curating the City / Kuriramo mesto

spremljevalni program konference:
ART AND THE CITY INTERVENCIJA
29. avgust 2020, 19.00

ART AND THE CITY KONFERENCA, II. del:
23. oktober 2020, 12.00-17.00

Key note speaker / uvodno predavanje: Gregor Reichenberg, podžupan Maribora za urbanizem in arhitekturo
Panel 2: Developing the City / Razvijamo mesto
Panel 3: Transforming the City / Spreminjamo mesto

spremljevalni program konference:
ART AND THE CITY DELAVNICA
24. oktober 2020, 16.00-18.00

Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.