Predavanje / Inge Morath, Drugi in zgodovinska razlika
UGM, Strossmayerjeva 6
četrtek, 11. oktober 2018, 18.00
predava: Laura Hengehold, filozofinja, univerza Case Western Reserve v Clevelandu, ZDA
posebna gostja: Eva D. Bahovec, filozofinja in ambasadorka projekta Wom@rts

V letu, ko UGM z več razstavami in dogodki slavi raznovrstnost ženskih umetnic, smo pričeli tudi z vrsto dejavnosti v sklopu evropskega projekta Wom@rts. Cilj slednjega je zagotoviti ženskam enakovredno prisotnost v umetnostih v smislu vidnosti, promocije in dostopa do trga. Osrednjo vlogo v projektu Wom@rts nosi knjiga Drugi spol, avtorice Simone de Beauvoir,  ki bo prihodnje leto praznovala 70. let od prvega izida.
V okviru projekta smo kot poznavalko in prevajalko tega znamenitega dela filozofinjo Evo D. Bahovec nominirali za ambasadorko. Ta bo v letih trajanja projekta nastopala kot zagovornica enakopravne reprezentacije žensk v kulturi ter kot glasnica pomembnosti dela Drugi spol in drugih avtobiografskih zapisov Simone de Beauvoir. Evo D. Bahovec smo v UGM že gostili spomladi s predavanjem na temo Simone de Beauvoir, sedaj pa ob retrospektivni razstavi Inge Morath skupaj  raziskujemo fenomen avtobiografije med sliko in besedo.
Eva D. Bahovec  je med drugim tudi častna predsednica društva Mesto žensk, ki bo v oktobru v Ljubljani ponovno organiziralo Mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Letošnja posebna gostja festivala bo ameriška filozofinja Laura Hengehold, ki se je na povabilo Bahovčeve odzvala, da svoje strokovno poznavanje področja avtobiografije poveže tudi z retrospektivnim delom Inge Morath in ga v obliki predavanja predstavi tudi v Umetnostni galeriji Maribor.

Laura Hengehold je o predavanju zapisala:
Predavanje bo temeljilo na entiteti jaza kot objektu v času, lebdečem na stičiščih fotografije, fikcije in avtobiografije. Stremelo pa bo tudi k razkrivanju avtobiografij Simone de Beauvoir in Inge Morath, katerih skupne točke so zagotovo Pariz, New York in potovanja na Kitajsko. »Življenje je tako čudna reč,« je zapisala Simone de Beauvoir v tretjem delu svojih spominov, La Force des Choses, »svet mi zanj ponudi gradivo, potem pa mi ga spet ukrade, zdrobljenega, raztresenega, zlomljenega.« Hkrati se zdi, da fotografija, še bolj kot literatura in filozofija, zabriše jaz, ko razpira svet, v katerega lahko drugi v domišljiji vstopijo. To predavanje bo raziskovalo načine, na katere fotozgodbe Inge Morath igrajo na struno podobnosti med človeškim in skulpturalnim, pri čemer odpirajo skrivnosten odnos z historičnim časom skozi slog, ki se izmika popredmetenju. Ta pot nas vodi tudi v razmislek o načinih, na katere so sama dejanja potovanja in prevoda (posebej v Združene države in na Kitajsko) prostorske metafore za nevidno minevanje časa in njegove občutene intenzivnosti. Končno, predavanje postavlja vprašanje, kakšno luč bi lahko umetnost Inge Morath kot fotografinje in prevajalke metala na mite o Ženski, ki jih je Beauvoir zavračala.
Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Laura Hengehold je profesorica filozofije na univerzi Case Western Reserve v Clevelandu v ZDA. Je tudi avtorica del Problematika telesa: Foucalt in Kant o politični domišljiji (2007) in Filozofija individuacije Simone de Beauvoir (2017) ter prevajalka in urednica dela Jean-Godefroya Bidime Pravo in afriška javna sfera. Poučuje in objavlja številne članke o politični in feministični filozofiji ter filozofiji seksualnosti s stališča afriških in mislecev z evropske celine.

Wom@rts sofinancira program Kreativna Evropa, ki ga podpira Evropska unija.

VABLJENI!