Partnerji projekta Wom@rts so izbrali 8 ambasadork in ambasadorja v prvem ciklu projekta

Umetnostna galerija Maribor je eden izmed 10 partnerjev, ki so del projekta Wom@rts: Women's Equal Share of Presence in the Arts and Creative Industries, podprtega s strani programa Ustvarjalna Evropa. Projekt bo deloval med leti 2017 in 2021, cilj projekta pa je boj za enako prisotnost žensk v kulturi v smislu prepoznavnosti, napredovanja in dostopa do trga. Namen projekta je poudariti in podpirati ustvarjalnost ter povezovanje žensk v različnih kulturnih področjih. Aktivnosti v projektu se bodo osredotočale predvsem na: literaturo, založništvo, stripe, vizualne umetnosti (grafika, fotografija, video in druge multimedijske tendence), uprizoritvene umetnosti (glasba in predstave) ter kinematografijo.

Z namenom zagotoviti kar največjo vidnost projekta, bodo partnerji skozi štiri leta trajanja aktivnosti promovirali nabor »Wom@rts ambasadorjev«, sestavljen iz priznanih in izstopajočih evropskih umetnikov z različnih področij, kot so likovna in uprizoritvena umetnost, kinematografija, literatura, strip itd. V duhu projekta - enakopravne zastopanosti žensk na področju kulture  - bodo v skupini tako ženske kot tudi moški. Tokom projekta pa jih bo nominiranih vsaj 16.

V prvem ciklu so partnerji izbrali za ambasadorje 8 izjemnih posameznikov, ki so v različnih državah zaslužni za visoke umetniške dosežke ter zagovorništvo žensk na področju kulture. Med njimi so: Paul Daniel (Velika Britanija), Christina  Rosendahl (Danska), Mira Furlan (Hrvaška), Isabel Coixet (Španija), Laura Bates (Velika Britanija), Lauren Bastide (Francija) in Luna Miguel (Španija).

UGM je za ambasadorko v prvem ciklu izbrala filozofinjo Evo D. Bahovec, ki bo s sloganom »Da gre na bolje od sedaj naprej!« v naslednjih letih trajanja projekta pripomogla k njegovi prepoznavnosti in prestižnosti.

Eva Dolar Bahovec (1951) je redna profesorica na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, kjer predava uvod v psihoanalizo, strukturalizem in psihoanalizo ter ženske študije. Poleg Slavoja Žižka, Rastka Močnika, Mladena Dolarja in Alenke Zupančič je ena pomembnejših članic Ljubljanske lacanovske šole v teoretski psihoanalizi. Ob delu na univerzi je še nacionalna koordinatorka več mednarodnih raziskovalnih projektov, močno je vpeta v številne uredniške in prevajalske projekte.