OTROK V SVETU LIKOVNE UMETNOSTI
Izobraževanje za pedagoške delavce v vrtcih in osnovnih šolah
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
sreda, 15. oktober 2014, od 16.00 do 19.00 

VODSTVO PO RAZSTAVI ZBIRKE UGM 60! PANORAMA 

vodita: Brigita Strnad, višja kustosinja UGM, vodja pedagoškega oddelka UGM in Janja Perko, pedagoginja UGM

Razstava del iz zbirke UGM presega vezanost na »mariborski milje« in stopa v dialog z najboljšimi slovenskimi likovnimi deli. Rdečo nit med razstavljenimi deli vzpostavljajo za zbirko najbolj prepoznavni tematski sklopi: osebno, umaknjeni subjekt, kulturne krajine in politično. Skozi razstavo se srečamo s podobami vsakdanjega življenja, prizori urbanih mizanscen, podeželja in narave, ki nas vodijo skozi različne družbene, zgodovinske in ideološke kontekste. Na vodstvu bomo predstavili pedagoški potencial umetniških del in možnosti povezovanja vsebin muzejske pedagogike s šolskim oz. predšolskim kurikulumom.

trajanje: 60 min
Odmor & kava
trajanje: 5 min

PREDSTAVTIVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS VKLJUČEVANJA SODOBNE UMETNOSTI V VRTCIH IN ŠOLAH

VASARELYJEVA HIŠA, sodobna likovna umetnost v vrtcu Tezno  

predava: Sabina Hutler, dipl. vzg., Vrtec Tezno Maribor
Predstavitev dela iz vrtca Tezno temelji na demonstriranju kakovostnih primerov sodobne umetnosti in temelji na spoznavanju umetnosti preko igre, likovne dejavnosti in vključevanju lokalnih umetnikov ter kulturnih ustanov. Sabina Hutler, dipl. vzg. bo tokrat predstavila projekt, v katerem so se otroci seznanili z ustvarjanjem svetovno priznanega umetnika Victroja Vasarelyja. Ustvarjanje, ki so ga otroci začeli s spoznavanjem Vasarelyjevih del preko medijev (fotografije, knjige …), so nadaljevali z igro in likovnim ustvarjanjem. Tako so nastali otroški izdelki: Vasarelyjeva hiša, Vasarelyjeva tombola,  Vasarelyjev spomin.

PREPROSTO SEM, multimedijski dogodek sedanjih in bivših učencev OŠ Draga Kobala Maribor

predava: Zinka Dokl, prof. lik. um., OŠ Draga Kobala Maribor
V šolskem letu 2013/14 smo izvedli uspešno sodelovanje med OŠ Draga Kobala Maribor in Umetnostno galerijo Maribor. Sodelovanje je potekalo v več etapah. S predhodnim dogovarjanjem med šolo in kulturno ustanovo so učenci obiskali razstavo v UGM v okviru kulturnega dne. Ustvarjanje, ki so ga začeli s spoznavanjem umetnosti v galeriji, so nadaljevali v šoli. Skupina učencev se je z mentoricama (Zinko Dokl, prof. lik. um. in Metko Pelc, prof. slov.) in pedagoginjama UGM tedensko srečevala najprej v šoli in nato še v galeriji, ko so svojo dejavnost vključili neposredno v galerijski prostor. Končni rezultat je bil javni multimedijski dogodek Preprosto sem, ki so ga izvedli učenci OŠ Draga Kobala. V dogodek so učenci vključili svoja spoznanja z razstave in ga aktualizirali s temami, ki so jim blizu.

trajanje: 45 min
odmor & kava
trajanje: 5 min

DELAVNICA: Umetnost kot otrokov zavetnik in ustvarjalno okno

vodi: Miran Slunjski, dipl. delovni terapevt, specialist pomoči z umetnostjo - umetnostne terapije

Galerija ponuja otrokom neposreden stik z umetnino, doživijo njeno pravo velikost, nepopačene barve in se sprehodijo okoli nje. Takšno srečanje ponuja polno in bogato doživljanje umetniške vsebine, s katero lahko otroci obogatijo svojo osebnost. Miran Slunjski, dipl. delovni terapevt, specialist pomoči z umetnostjo - umetnostne terapije, bo predstavil vidik in pomen otrokove interpretacije umetnin.  Hkrati bo pozval pedagoške delavce, da na podlagi konkretnih primerov iz njihove prakse podajo teme, dileme ali vprašanja glede spoznavanja otrokove osebnosti skozi umetnostno ustvarjanje in izražanje.

trajanje: 60 min

Po zaključenem izobraževanju prejmejo udeleženci in udeleženke potrdilo o udeležbi.

kotizacija: 18 €

prijava: obvezna predhodna prijava do 5. oktobra 2014 po elektronski pošti ali telefonu: brigita.strnad@ugm.si, 02 22 94 697. Prijava velja ob plačilu na blagajni UGM (tor.–ned.: 10.00–18.00).

Število udeležencev je omejeno!

VLJUDNO VABLJENI!