Izobraževalni program za skupine dijakov in študentov ob razstavi Slovenija in neuvrščeni pop 
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
program izvajata:
Brigita Strnad, višja kustosinja UGM in Enea Bronja Gajšek, likovna pedagoginja UGM

Razstava Slovenija in neuvrščeni pop prikazuje likovno umetnost šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, ki je nastajala v socialistični republiki Sloveniji. Razstavljena umetniška dela druži zanimanje za raznorodne oblike novih figuralnih izrazov in soočenje s prodorom potrošniške kulture. Na razstavi so likovne umetnine centralni fokus, a so postavljene ob drugih kulturnih produktih svojega časa; to so literarni, televizijski in glasbeni, časopisni, oblikovalski, filmski ter reklamni fragmenti. Razstavili so ob izbranih slikah, kipih in grafikah, da bi gledalcu odprli horizonte možnih razumevanj razstavljenih del in njihovega časa.

Več o razstavi

Skozi ogled razstave se bodo dijaki in študenti seznanili z delom slovenske umetnosti, ki je pomembno vplivala na nadaljnji razvoj in razumevanje umetnosti. Skozi dialog jih bomo vodili v poglobljeno opazovanje in interpretiranje razstavljenih del ter spoznavanje umetnosti tudi kot instrumenta za socialne spremembe.

Program izvajamo od torka do nedelje, med 9.00 in 18.00.

VODSTVO 
/ Na vodstvu se dijaki seznanijo z razstavo in ob pomoči muzejskega pedagoga razvijajo ustvarjalni dialog z umetninami.
trajanje: 45-60 min /cena: 2,20 EUR

VODSTVO + USTVARJALNICA / Vodstvo po razstavi popestrimo z didaktičnimi in likovnimi nalogami, ki usmerjajo v poglobljeno opazovanje, razumevanje in doživljanje umetnin. 
trajanje: 60-90 min / cena: 2,50 € 

VODSTVO + UČNI LIST / Vprašanja in naloge na učnem listu, ki ga dijaki rešujejo po vodstvu po razstavi, spodbujajo samostojno poglabljanje v obravnavano tematiko.
trajanje: 90 min / cena: 2,50 EUR

SKUPINE S POSEBNIMI POTREBAMI / Za skupine s posebni potrebami pripravljamo aktivnosti v dogovoru s spremljevalci.
trajanje: po dogovoru / brezplačno

informacije in najava skupin: Brigita Strnad, višja kustosinja, brigita.strnad@ugm.si, T 02 229 46 97

VLJUDNO VABLJENI!