Preskoči na vsebino

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Umetnostna galerija Maribor – skupna zavezanost zelenemu prehodu
 
V poglavitni nameri zmanjšati nerazumevanje ali celo odpor do tem zelenega prehoda in trajnosti sta Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Umetnostna galerija Maribor strnili svoje vrste in sklenili sodelovati pri ozaveščanju širše javnosti. Na Filozofski fakulteti se od leta 2022 odvija projekt ZELEN.KOM, ki je namenjen komuniciranju podnebne krize. Sodelavci projekta želijo s projektnimi aktivnostmi uzavestiti udeležence visokošolskega izobraževanja ter ciljne skupine iz gospodarstva in negospodarstva o vrednotah trajnostnega razvoja in zelenega gospodarstva. Sočasno bo v Umetnostni galeriji Maribor med 17. majem in 27. julijem 2024 potekala deveta edicija trienala umetnost in okolje EKO 9 z naslovom Oči v skali. Trienale se bo naselil v starem sanatoriju na Tyrševi 19 v Mariboru, modernistično zasnovani vili v središču mesta, ki je vrata odprla leta 1930 kot privatni sanatorij, kasneje pljučni oddelek mariborskega zdravstvenega doma. Razstava Oči v skali bo skozi prizmo žanra grozljivke pogledala na okoljsko krizo in podala priložnost za katarzo, ki jo lahko poraja pravilno usmerjeno primarno čustvo strahu. Atmosfera bo v vili strahov nastopila dvopomensko, kot podnebje, ozračje in kot vzdušje, štimunga. Naslovne oči v skali pa pripadajo Ajdovski deklici, junakinji slovenske ljudske pripovedke.

Partnerstvo med obema ustanovama bo temeljilo na povezavi med komunikacijo in umetnostjo. Sodelavci projekta s Filozofske fakultet bodo izvajali usposabljanja v prostorih Umetnostne galerije Maribor, s čimer bodo udeležence spodbudili, da komunikacijsko naravnane vsebine zelenega prehoda povežejo z razmišljanjem o sodobni vizualni umetnosti, ki prav tako tematizira mnogovrstne okoljske spremembe lokalni in mednarodni ravni.
Več o projektu si preberite tukaj.

 

ZELEN.KOM
Izobraževalni projekt za študente_ke prevajanja in druge zainteresirane
petek, 17. maj 2024, 15.00
UGM, Strossmayerjeva ulica 6
Stari sanatorij, Tyrševa ulica 19


vodita: Aleksandra Nuč Blažič in Sara Orthaber

Komunikacija zelenega prehoda predstavlja eno od pomembnejših tem v današnjih procesih sporazumevanja, ki prispeva k trajnostnemu družbenemu razvoju. Ker pa je okoljska ali zelena komunikacija mnogokrat vpeta v mednarodno okolje, predstavlja prevajalec pomembno posredniško instanco pri prenašanju tovrstnih sporočil iz tujega v slovenski prostor in obratno. Študente_ke prevajanja in druge zainteresirane, ki delajo z jeziki in ubeseditvijo zelenih sporočil, želimo ozavestiti o zelenem prehodu in okrepiti njihove področne, kulturne, jezikovne in metodološke kompetence. V okviru sodelovanja med Filozofsko fakulteto in Umetnostno galerijo Maribor, s katerim ustanovi povezujeta projekt ZELEN.KOM in trienale na temo umetnost in okolje EKO 9 z naslovom Oči v skali, bosta članici projekta ZELEN.KOM Aleksandra Nuč Blažič in Sara Orthaber s Filozofske fakultete pripravili usposabljanje z naslovom Prevajalski izzivi pri naslavljanju podnebnih sprememb. Usposabljanje bo potekalo v petek, 17. maja 2024, z začetkom ob 15. uri v razstavišču UGM. Po predavanju se bodo udeleženci_ke pridružili otvoritvi devete edicije Trienala umetnost in okolje EKO z naslovom Oči v skali v Starem sanatoriju na Tyrševi 19.
 
Aleksandra Nuč Blažič
je docentka za prevodoslovje na Univerzi v Mariboru. Njena raziskovalna področja obsegajo zgodovino prevajanja, prevodno kulturo in politiko, konferenčno ter skupnostno tolmačenje. Kot lektorica za konferenčno tolmačenje sodeluje tudi z Inštitutom za teoretsko in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu. Sara Orthaber je docentka za prevajalstvo in tolmačenje in lektorica za nemški jezik na Univerzi v Mariboru. Njena raziskovalna področja so interakcijska pragmatika, sociolingvistika, računalniško posredovana komunikacija in analiza govorjenega in pisnega diskurza. Kot gostujoča predavateljica je sodelovala z  dunajsko Wirtschaftsuniversität (WU) ter z Open University v Veliki Britaniji. Nedavno je  pri založbi Springer Nature objavila monografijo z naslovom (Im)politeness at a Slovenian Call Centre. Predavateljici trenutno sodelujeta v dveh mednarodnih projektih. V projektu Erasmus + ReTrans Delo s tolmači v begunskih tranzitnih območjih sodelujeta z visokošolskimi ustanovami iz Avstrije, Severne Makedonije in Grčije pri pripravi didaktičnih gradiv za področje skupnostnega tolmačenja za migrante. Pri pilotnem projektu ZELEN.KOM pa proučujeta temo učinkovitega komuniciranja podnebne krize.