Preskoči na vsebino

EMPACT | Sočutje in trajnost: Umetnost razmišljanja kakor gora
2022-2024

EMPACT | Sočutje in trajnost: Umetnost razmišljanja kakor gora je 24 mesecev trajajoč projekt, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije in bo predvidoma zaključen leta 2024.

Umetnost že od Aristotela razumemo tudi kot orodje sočutja, umetniško ustvarjanje kot način, kako izzvati sočutje do trpljenja drugih. Ali lahko v tem smislu čustveni odziv ob uživanju umetnosti usmerimo tudi v sočutje do nečloveških bitij in narave, ne zgolj do soljudi? Lahko umetnost vpliva na moralno držo v odnosu do okolja?

Projekt EMPACT do izzivov podnebne krize pristopa z vidika sočutja in raziskuje nove oblike razumevanja vprašanja trajnosti v svetu umetniške ustvarjalnosti. Dvoje vzajemno povezanih stebrov so temelji projekta: (i) vzpostavitev pogojev za umetnike, da s pomočjo trajnostnih praks ustvarjajo tovrstno umetnost, ki spodbuja sočutni odziv do nečloveških bitij in narave ter tako učinkovito vključujejo trajnostne metode v svojo umetniško produkcijo; (ii) potreba, da umetniki in drugi delavci v kulturi tudi sami postanejo hkrati rahločutni in trdoživi posamezniki, ki so opolnomočeni za soočenje z družbeno in ekonomsko krizo po pandemiji.

Umetniki, strokovnjaki za trajnost, filozofi in drugi družboslovci bodo v okviru projekta povabljeni v dialog, da skupaj nagovorijo pomen sočutja kot osrednjega orodja za usmerjanje posameznikov proti trajnostnemu mišljenju in delovanju, s ciljem resničnega odziva na podnebne spremembe.

Projekt EMPACT bo ponudil celostno zasnovan sklop dogodkov in orodij, ki bodo umetnike in kulturne delavce opremili z znanjem in veščinami za reševanje zapletenih znanstvenih in družbenih konfliktov, ki nastajajo kot posledica podnebnih sprememb. Dogodki in orodja obsegajo:
•    Program usposabljanja o sočutju in trajnosti bo razvit in izveden v sodelovanju z umetniki iz vseh partnerskih držav na srečanjih strokovnjakov in izkustvenih delavnicah.
•    Umetniški program inovativnih, mednarodnih umetniških projektov – dveh razstav na temo sočutja in trajnosti v umetnostnem kontekstu, nastalih v sodelovanju med partnerji.
•    Umetniški projekti, ki bodo umetnikom omogočile mednarodno sodelovanje in predstavitev svojega dela. En tip umetniških projektov bo nastal na rezidencah; to bodo družbeno angažirane umetniške intervencije, ki povezujejo gostiteljsko organizacijo z lokalnimi skupnostmi in/ali študenti umetniških smeri. Drug tip bodo interdisciplinarni umetniški projekti, nastali v sodelovanju med umetniki in drugimi strokovnjaki.
•    Razvoj platforme Sustainable Circular Economy (SuCiE), ki umetnikom in podjetjem omogoča stroškovno učinkovito pošiljanje in trgovanje z odpadnim, rezervnim ali nepotrebnim materialom z drugimi umetniki.

Vodilni partner projekta EMPACT je Cyprus University of Technology (CUT) in v imenu CUT projekt strokovno usmerjata Efi Kyprianidou in Yannis Christidis (Oddelek za likovno umetnost). EMPACT povezuje devet evropskih partnerjev: Cyprus University of Technology (Ciper), id22: Institute for Creative Sustainability (Nemčija), Fondazione Lamberto Puggelli (Italija), Espacio Rojo (Španija), National Academy for Theatre and Film Arts (Bolgarija), Nature, Art & Habitat (Italija), Wisefour (Ciper), Vorres Museum (Grčija) in UGM | Umetnostna galerija Maribor (Slovenija).

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.