21€ / 15 € (člani kluba UGM)

Umetnostna galerija Maribor je pripravila prvo pregledno razstavo fotografij Zore Plešnar (1925), najvidnejše slovenske fotografinje sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja. Fotoklubu Maribor se je pridružila leta 1968 in dve leti pozneje − kot edina ženska − sodelovala na prelomni razstavi fotografske skupine Mariborski krog, ki si je prizadevala za avantgardni modernizem. V tri desetletja trajajočem delovanju je slovensko fotografijo obogatila z odličnimi črno-belimi cikli, vseskozi se je posvečala tudi portretom, kjer se je polno izrazila njena topla, komunikativna narava in naklonjenost do otrok.
Ob razstavi je izšel izčrpen katalog z uvodno besedo direktorice UGM Brede Kolar Sluga, kustosinja Andreja Borin pa je natančno obdelala posamezne cikle avtoričinih del.

Katalog izdala: Umetnostna galerija Maribor Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor
Zanjo: Breda Kolar Sluga
Leto: 2019
Strani: 153
Velikost: 20,5 x 25,4 cm
Oblikovanje: Matej Koren Studio
Lektoriranje in prevod: Ksenija Vidic
Kustosinja razstave: Andreja Borin
Urednica kataloga: Andreja Borin
Besedili: Breda Kolar Sluga in Andreja Borin
Bibliografija: Andreja Podjavoršek
Fotografije: Marko Tušek, Stojan Kerbler, Ivan Leskošek