23 € / 16 € (člani kluba UGM)

Ob retrospektivni razstavi mariborske kiparke Vlaste Zorko je izšel obsežen katalog, ki ponuja dober vpogled v pestrost kiparkinega ustvarjanja. Na 230 straneh smo za začetek orisali značilnosti kiparkinega opusa in ponudili nekaj iztočnic za nadaljnja raziskovanja. Besedili Marjete Ciglenečki in Brede Kolar Sluga delo Vlaste Zorko namreč prvič povezujeta v celoto, 90 barvnih reprodukcij ter atraktivno oblikovanje pa utrjujejo dva fenomena: kiparki je uspel prodor v javni, pretežno moškim naklonjen prostor, hkrati pa se je umaknila v svoj prostor, kjer je vseh šest desetletij posvetila izključno enemu motivu − upodobitvi žensk, kar je redko ne le v našem, temveč tudi svetovnem prostoru.

Katalog izdala: Umetnostna galerija Maribor Strossmayerjeva ulica 6, 2000 Maribor
Zanjo: Breda Kolar Sluga
Leto: 2018
Strani: 229
Oblikovanje: Matej Koren Studio
Velikost: 20,5 x 25,4 cm
Kustosinja razstave: Breda Kolar Sluga
Urednici kataloga: Simona Šuc in Breda Kolar Sluga
Besedili: Marjeta Ciglenečki in Breda Kolar Sluga
Katalog del: Simona Šuc
Fotografije: Damjan Švarc in Tomo Jeseničnik