5 € / 3,50 € (člani Kluba UGM)

Katalog je izšel v sklopu mednarodne razstave, Zazrti v vsakdanjost, ki predstavlja pet mladih fotografov iz Evrope, ZDA in Brazilije in, ki jih je izbrala kustosinja Eszter Erdősi. Razstava je nastala pod okriljem Evropske platforme za fotografijo PARALLEL, katere članica je že četrto leto tudi UGM. Umetniki so v svojih projektih raziskovali tematike globalne ekološke krize, ki vse bolj pod vprašaj postavlja obstoj življenja na zemlji. Eszter Erdősi razstavo opisuje kot projekt, ki želi ponovno vzpostaviti zavedanje o naši lastni politični umeščenosti in osebni vlogi pri oblikovanju naše družbe in okolja.

Parallel je platforma, ki združuje evropske kulturne institucije s področja fotografije, z namenom izobraževanja in promocije nove generacije evropskih fotografov in kuratorjev. Platforma povezuje festivale in neodvisne organizacije z muzeji, galerijami in umetniškimi akademijami, da bi spodbudila pretok informacij in omogočila lažje sodelovanje. Platforma združuje 18 članov iz 16 držav in pokriva področje od Finske do Portugalske.

Razstava na spletu: toseeourcommonplace.parallelplatform.org
Umetniki: Gustavo Balbela, Johanna Karjalainen, Indre Urbonaite, Domonkos Varga in Shelli Weiler
Kuratorka: Eszter Erdösi
Izdelava spletne strani: True
Direktorica UGM: Breda Kolar Sluga
Muzejska svetnica: Simona Vidmar

Izdajatelj kataloga: Procur.arte
Urednica: Simona Vidmar
Asistentka urednice: Deja Bečaj
Oblikovanje: Matej Koren, Anja Delbello in Aljaž Vesel / AA
Lektura angleških tekstov: Jeff Bickert
Prevod in lektura slovenskih tekstov: Ksenija Vidic
Tiskarna: Cicero, Ljubljana
Naklada: 350 izvodov