6 € / 4 € (člani Kluba UGM)

Katalog je pospremil obsežno študijsko-tematsko razstavo, ki se ukvarja s problematiko družine v slovenski likovni umetnosti. V celovit pregled, podprt s strokovnimi preseki upodabljanja družine v različnih zgodovinskih obdobjih, z barvnimi reprodukcijami in katalogom del, je vključenih več kot 80 slovenskih likovnih ustvarjalcev 20. stoletja. Več vsebinskih sklopov ponuja faktografijo, osebno videnje ter raziskave kompleksnega pomena družine.

Besedila: Breda Kolar Sluga, Vesna Krmelj, Primož Lampič  
Leto: 2001
Strani: 159
Velikost: 23 x 15 cm