7 € / 5 € (člani Kluba UGM)

V času razstave Get Wet / Zmoči se smo v UGM pripravili posebno ponudbo katalogov, ki so izšli v okviru trienala Ekologija in umetnost. Posamezne izvode ali paket vseh petih katalogov lahko kupite v prodajalni UGM po zelo ugodnih cenah.

Cene posameznega kataloga:
1. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost, 1980 – 1,00 €
3. jugoslovanski trienale Ekologija in umetnost, 1988 – 2,50 €
4. mednarodni trienale Ekologija in umetnost: ART d'ECO, 1992  - 1,00 €
5. mednarodni trienale Ekologija in umetnost: Natura Mortua, 1996 – 1,50 €
7. mednarodni trienale Ekologija in umetnost: Prostori prehoda, 2005 –3,00€