12 € / 8,40 € (člani Kluba UGM)

Katalog je izšel ob razstavi Ida Brišnik Remec & Marjan Remec, Tako blizu – tako daleč, ki je bila v UGM na ogled od 15. septembra – 13. novembra 2011. Prva pregledna razstava del Ide Brišnik Remec in Marjana Remca je predstavila pregled življenjskih opusov dveh samosvojih mariborskih slikarjev, ki sta svoj ustvarjalni vrh dosegla v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja, ko sta drzno utirala pot sodobnemu likovnemu izrazu. Čeprav sta s svojim ustvarjanjem in delovanjem opazno zaznamovala tako mariborski kot tudi širši slovenski likovni prostor, pa njuno delo v preteklosti ni bilo dovolj ovrednoteno. Pričujoči katalog prinaša skupaj z razstavo prvo celovitejšo predstavitev in strokovno obravnavo vsakega opusa posebej, s čimer hkrati odpira tudi možnosti za nadaljnja raziskovanja dela Ide Brišnik Remec in Marjana Remca ter njuno ustrezno umeščenost v kontekst slovenskega slikarstva 20. stoletja.

Besedili: Andreja Borin, Marjeta Ciglenečki
Urednica: Andreja Borin
Oblikovanje: Matej Koren
Katalog izdala: Umetnostna galerija Maribor
Leto: 2011
Strani: 98
Velikost: 20,5 x 25,5 cm