3 € / 2,10€ (člani Kluba UGM)

Fritz Friedriger je bil prvi akademsko šolani arhitekt, ki je med leti 1894 in 1920 živel in deloval v Mariboru. Ustvarjal je predvsem na področju stanovanjske arhitekture, dejaven pa je bil tudi pri zidavi nekaterih javnih poslopij. Katalog vsebuje esej Jelke Pirkovič z naslovom »Fritz Friedriger in 'mariborske stavbne zadeve'«, članek Fritza Friedrigerja, ki je bil objavljen v Marburger Zeitung 18. Aprila 1912, zapis Hansa Friedrigerja o svojem dedu Fritzu Friedrigerju in popis evidentiranih objektov, ki jih je Fritz Friedriger zasnoval v Mariboru, ter je opremljen z reprodukcijami načrtov in fotografijami stavb. 

Besedila: Meta Gabršek Prosenc, dr. Jelka Pirkovič, Fritz Friedriger, Peter Cafuta, dipl. inž. Arh. Hans Friedriger
Oblikovanje: Janko J. Zadravec
Katalog izdala: Umetnostna galerija Maribor
Leto: 1999
Strani: 34
Velikost: 21 x 30 cm