5 € / 3,50 € (člani Kluba UGM)

Bogdan Čobal v svojih delih izhaja iz miselnega in fizičnega odnosa med dvodimenzionalno slikovno površino in tretjo, prostorsko dimenzijo. To je vidno tudi v pričujoči razstavi, ko je Čobal »izpostavil svoje slikarstvo do tistega mejnega roba, kjer je avtonomnost posamezne slike podrejena učinku celote, njeni umeščenosti v prostor, njeni dekorativni funkciji«.  Aleksander Bassin je proti koncu 70. let Čobalovo slikarstvo primerjal s konstruktivistično smerjo v angleškem popartu, Marjeta Ciglenečki pa z baročnim iluzionizmom. V vsakem primeru Čobalova platna zaznamujejo bogata barvitost ter prepletanje prostorskih oktagonalnih in diagonalnih konstrukcij in omrežij, v katerih se odvija prehod med  življenjem in smrtjo, konstrukcijo in destrukcijo ter redom in kaosom.

Besedila: Meta Gabršek Prosenc, Mario Berdič, Bogdan Čobal
Urednik: Mario Berdič
Oblikovanje: Janko J. Zadravec
Katalog izdala: Umetnostna galerija Maribor
Leto: 2002
Strani: 86
Velikost: 21 x 29,5 cm