Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

7. oktobra, bo ob 19. uri v Razstavnem salonu Rotovž otvoritev videoinstalacij Zvonke Simčič in Dragane Rajković, najnovejših del interdisciplinarnega projekta "Pre-Rez laboratorij".

Projekt nastaja zadnji dve leti v sodelovanju med akademsko slikarko Zvonko Simčič in aktivistko feministično-lezbične skupine Kasandra v Ljubljani, Dragano Rajković. Izvirna ideja avtoric in uspešno sodelovanje med galerijama v Mariboru in Kopru je pripeljalo do neobičajne postavitve razstave - prostorsko je namreč deljena na galerijo Novi Rotovž v Mariboru in galerijo Loža v Kopru (kjer bo otvoritev v soboto, 9. oktobra). Šele ogled obeh prizorišč, poudarjata avtorici, nudi gledalcu popoln stik z umetniško-idejno podobo projekta, vendar vsak prostor zase nastopa homogeno in celovito.

Videoinstalacije za dvojno razstavo so nastajale v laboratoriju umetniških poizkusov na telesih avtoric samih. Skozi fenomen ust kot metafore gledalca soočajo s temami kot so zavedanje lastne telesnosti, rojevanje, ljubezen, lezbičnost). "Ženska usta, simbol ženske čustvenosti v patriarhalni družbi, ki jih praviloma uporabljajo za manipulacijo moške želje, vzamemo iz znanih kontekstov in jih umestimo v intimne, kjer se začenjajo razkrivati nove in nove pomenske plasti. Šele tu se pojavi poizkus artikulacije ženske izkušnje, sled ženske želje."" (Z. Simčič)

Besedilo v publikacijo je prispevala dr. Marina Gržinič, ki razstavo v Mariboru tudi otvarja.