Pilonova galerija, Ajdovščina

Po uspešni predstavitvi v Umetnostni galeriji Maribor in ljubljanski Mestni galeriji se izbor iz retrospektive del Zmaga Jeraja seli v Pilonovo galerijo v Ajdovščino. Prostorske danosti Pilonove galerije omogočajo le predstavitev izbranih del iz umetnikovega slikarskega, risarskega in fotografskega opusa, ki publiki vendarle posredujejo reprezentativne segmente Jerajevega likovnega nagovora. Zmago Jeraj sodi med ključne osebnosti, ki so generirale in oblikovale slovensko likovno umetnost druge polovice 20. stoletja in današnjega trenutka. Njegov opus povezuje delo petih desetletij in potrjuje umetnikovo vsestransko likovno nadarjenost, ki jo srečamo le izjemoma. S sliko, risbo, grafiko, fotografijo, ilustracijo, knjižno opremo, scenografijo, grafičnim oblikovanjem in filmom se je uvrstil med sodobno slovensko ustvarjalno elito. Z likovno esejistiko, kritiškimi in teoretskimi zapisi ter inovativnimi pedagoškimi pogledi pa je razkril intelektualno stran svojega značaja in širino svoje erudicije.

Dr. Nadja Zgonik v besedilu razstavnega kataloga piše: »Zmago Jeraj daje s svojim delom slovenskemu slikarstvu ob vsej svoji slikarski velemojstrskosti odrešilni in osvežilni impulz s protiestetizacijo in uporabo likovnega slenga, ne le v ikonografskem, pač pa tudi v formalnem smislu.« Milojka Kline pa v istem katalogu meni, da  umetnik s prepričljivostjo svojega likovnega genija banalno temo afirmira in jo transponira v absolutno sliko, risbo, grafiko in fotografijo.