Zmago Jeraj, Obnebja 1965–2012
Muzej in galerije mesta Ljubljane, Bežigrajska galerija 2
otvoritev: sreda, 9. maj 2012, ob 19.00

Pregledna razstava zajema risbe, slike, grafike, fotografije in objekte, nastale med 1969 in 2011, ki vključujejo krajino tako v najrazličnejših tehnikah kot likovnih možnostih. V izbor so uvrščena dela od minimalističnega in geometričnega izraza v slikarstvu in grafiki, do fotografij iz zadnjih let, v katerih se avtor ustvarjalno spet vrača k pejsažu. Obzorja, tradicionalne, navidezne črte, ki razmejujejo prostor zemlje in neba, je Zmago Jeraj ustvarjal na različne likovne načine. Na fotografijah iz šestdesetih in sedemdesetih let prejšnjega stoletja je obzorje zakrito in izginja v prvem planu. Odlagališča ali primestne krajine so fotografirani ob večernem zatonu dneva, v katerem posebno svetlobo odseva sivo nebo ali pa snov megle. Prav neskončnost je tista vizualna predstava Jerajevih likovnih del, ki implicira svobodo kot metaforo. Ne samo zaradi krajin z oddaljenimi obzorji, temveč tudi zaradi različnih načinov podajanja prostora in njegovega brezkončnega videza. V šestdesetih letih jih tvorijo ploskve in linije. To so večinoma motivi, ki hkrati prikazujejo urbani prostor in prostor narave. V sedemdesetih letih nastanejo serije fotografij z motivi odlagališč. Prav te vplivajo na nastanek slik z upodobitvami biomorfnih tvorb mrtve narave odpadkov sredi neskončnih krajin. Nekdanje prazne prostore nadaljujejo umrle krajine s prav tako sivimi obnebji. Opustošene krajine naseljujejo drevesa brez krošenj. Posamezna drevesna debla so označena s črtami, ki so poševne, kot da bi označevale prepoved. V krajino se zajedajo geometrične odprtine, podobne izkopom za grobove. Vse ima videz konca koncev. Svetloba na slikah in fotografijah je sorodna: zamolkla, deluje neprebojno in ne odkriva ničesar. Ob koncu te serije nastane slika z rdečim ozadjem, nebom. To je prva slika, ki vključuje tudi barvo. Po koncu serij mrtvih krajin nastane serija risb s črtami in lisami. Gre za niz risb, ki ponazarjajo ponavljanje podobnih podolžnih linij in tvorijo videz množice obzorij. Pomenijo tudi začetek oblik, ki zaznamujejo naslednja desetletja − črte, ki imajo videz lomljenosti ali tresenja. S tem ustvarjajo iluzijo prostorskosti figur, predmetov. Tudi prostori, če so nakazani z risbo in črto, delujejo kot da bi se svet sestavljal, oživljal ali pravkar razpadal. Prikazujejo trenutnost v nekem obdobju časa. Podobe, v katerih prevladujeta siva in črna, nas vpeljujejo v brezbarvni svet, sestavljen iz točk, črt in ploskev. Črna, ki je navidezno v zadnjem planu, je simbol neskončnosti, čeprav lahko obenem deluje vizualno tudi kot ploskev v drugem planu podobe. Siva, ki v delih avtorja prevladuje še v začetku osemdesetih let, je tudi barva megle. Prav megla se pogosto pojavlja na fotografijah Zmaga Jeraja skozi celoten ustvarjalni opus. Po tem obdobju nastanejo Risbe kar tako, ki kažejo svet oblik v njihovih zgornjih konturah, kot da bi opazovali ali obrisali predmete pred obzorjem. Pogled, ki se zaustavi na njih, ostane enoten − ni razdeljen ali potujoč po podobi, ampak je osredotočen na celoto. Detajl v tej podobah predstavlja manjša ploskev. Črte zaokrožujejo oblike ali pa imajo kot perspektivično usmerjen likovni element funkcijo uprizarjanja prostora. Makete iz leta 1984 vizualno spominjajo na Jerajeve »sive« slike in so vez med urbano krajino, arhitekturo in naravo. Vsebujejo veliko več elementov kot njegove slike iz istega ustvarjalnega obdobja in nas vpeljujejo v tridimenzionalni svet, kjer so obnebja na štirih straneh. Miloš Bašin (iz besedila v katalogu)

kustos
: Miloš Bašin
izposojena dela iz zbirke UGM: Zmago Jeraj, Brez naslova, okrog 1984, olje na platnu; Zmago Jeraj, Brez naslova, okrog 1974, akril na platnu; Zmago Jeraj, 4 +++, okrog 1970, disperzijska barva na platnu; Zmago Jeraj, Brez naslova (Ograja), črno-bela fotografija, kaširana na iverno ploščo; Zmago Jeraj, nenaslovljeno, okrog 1973, črno-bela fotografija, kaširana na iverno ploščo; Zmago Jeraj, nenaslovljeno, okrog 1973, črno- bela fotografija, kaširana na iverno ploščo; Zmago Jeraj, nenaslovljeno, okrog 1973, črno-bela fotografija, kaširana na iverno ploščo; Zmago Jeraj, nenaslovljeno, okrog 1973, črno-bela fotografija, kaširana na iverno ploščo