Velika selitev
Trg Leona Štuklja 10, pritličje

otvoritev: petek, 23. september 2016, ob 19.00

Umetniki in umetnice:
Nika Autor, Jasmina Cibic, Zmago Jeraj, Duša Jesih, Dušan Kirbiš, Ivana Kobilca, Tone Kralj, Iztok Maroh, Ante Trstenjak, Milan Vojsk, Ivan Žabota Danski fokus: Naja Maria Lundstrøm, Vladimir Tomic Kurator: Jure Kirbiš

Ko je leta 2003 ameriški državni sekretar Colin Powell na sedežu Združenih narodov v New Yorku predstavil argumente v prid vojne v Iraku, so z veliko modro zaveso prekrili reprodukcijo Picassove Guernice, ki je visela neposredno za njim. Odločitev za to zgovorno gesto so upravičevali, češ da je enotno ozadje prijaznejše za televizijski prenos, kljub temu pa je odločitev naletela na velik kritičen odziv. Tako je Picassov motiv grozovitega bombardiranja majhnega baskovskega mesta, ki ga je naslikal leta 1937 za svetovno razstavo v Parizu, 66 let kasneje dobil povsem novo vlogo v kontekstu geopolitičnega dogajanja 21. stoletja.

Umetniška dela, zatem ko zapustijo roke njihovih avtorjev, živijo svoja življenja. Zato smo v Umetnosti galeriji Maribor aktivirali dela iz naše zbirke, da nas ponovno nagovorijo v kontekstu današnjega časa. Ta kliče po preudarnem premisleku in ovrednotenju naše pozicije v situaciji krize velikega števila razseljenih oseb, ki je poleti preteklega leta prerasla v politično in moralno bojišče na državni, evropski in svetovni ravni ter posegla v vsakdanjik nas vseh. Umetnost ni zgolj pasivno ogledalo družbe, v okviru katere nastaja in obstaja, ampak družbo vedno znova komentira, vrednoti in najpomembneje – soustvarja.

Dela iz zbirke UGM so nastajala skozi razburkano obdobje 20. stoletja in tako kot recipročnost med polpreteklo zgodovino in sedanjostjo prepoznavamo v veliko segmentih družbenega življenja, je ta vpliv moč odkriti tudi v umetnosti. Dela iz zbirke UGM skozi prednosti, ki jih nudi edinstvena senzibilnost umetniškega izraza, sedanjost nagovarjajo na posreden in neposreden način. Ob njih smo k sodelovanju povabili sodobne avtorje, ki so s svojo odgovorno vizionarsko vlogo že v obdobju preteklega desetletja prepoznavali in v svojem delu izpostavljali problematiko razseljenih oseb in njihovo pozicijo v našem okolju.

Podobe za objavo:

Zmago Jeraj, brez naslova, 1971, črno bela fotografija kaširana na iverno ploščo
Iztok Maroh, Oskrunjene zasebnosti, 2005
Jasmina Cibic, Tourists Welcome, 2007, eno-kanalni video
Milan Vojsk (1922 - 1997), Demagog 1-4, 1954-1955, bron
Nika Autor, Impresije: K(raj)ina Slovenije, 2011
Tone Kralj, Okupator, 1945, lesorez na papirju
Naja Maria Lundstrøm, What’s wrong with being a Dane?, 2011, video
Vladimir Tomic, History of Now, video, 2015
Ivan Žabota, Mož s turbanom, okrog 1900, olje na platnu
Ivana Kobilca, Orientalec, pred 1889

Podporniki: