Umetniška družina Šantel s predniki in potomci
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica
otvoritev: četrtek, 26. april 2012, ob 18.30

Slikarska družina Šantel je ena od posebnosti slovenskega umetnostnega prizorišča. Delovanje njenega jedra, ki zajema dva rodova, sega v čas zadnje četrtine 19. in prve polovice 20. stoletja. V  ustvarjanju  njenih članov se prepletajo  predvsem slogovne prvine meščanskega realizma in impresionizma, prikazujejo zlasti ljudi in naravo s tehnikami v olju, akvarelu in pastelu, sodijo pa tudi med pionirje sodobne slovenske grafike. Družino Šantel so kot umetniško celoto doslej najbolj spoznali na Goriškem, in sicer zato, ker je tam zaživela in delovala v obdobju 1873—1915. V Novi Gorici je Goriški muzej leta 1970 prvič priredil skupinsko razstavo, ki je predstavila dela Avguste starejše, Henrike, Saša in Avguste mlajše in je bila prvi poskus umetniškega ovrednotenja družine kot celote. Druga, spominska razstava,  je bila v Novi Gorici leta 2010. Tedaj so v novem delu mesta eno od ulic poimenovali po Šantlih in krajevna skupnost je pripravila priložnostno razstavo dokumentarne narave.

Razstava v Slovenski Bistrici poskuša doseči nadgradnjo obeh dosedanjih. Omogočile so jo novejše raziskave zapuščine in obilica razstavnega prostora v Bistriškem gradu. Predstavlja enajst slikarsko bolj ali manj nadarjenih umetnikov sedmih rodov, dodatno pa še fizika in matematika Antona Šantla, moškega začetnika umetniške družine, in umetnostno veziljo Ružo Sever, njegovo snaho. Osnovno izhodišče pričujoče predstavitve umetniške družine Šantel je pregledna razstava del Avguste Šantel mlajše, ker leto 2012  pomeni 110. obletnico njenega prihoda v Slovensko Bistrico za osnovnošolsko učiteljico risanja. Tu je delovala dve šolski leti in v poletnih počitnicah so jo obiskovali njeni domači, med njimi tudi brat Saša in sestra Henrika. Prikaz ustvarjanja Avguste ml. je razstava, ki od leta 2007 potuje po krajih njenega službovanja oz. bivanja (doslej v Pulju, v Divači in v Ljubljani). Drugo središče razstave je likovni opus Saša Šantla iz sveta glasbe. Šantel ni bil le likovni umetnik, temveč tudi vsestranski glasbenik, skladatelj in violist in je ustvaril številna slikarska, risarska in grafična dela s tovrstno tematiko. Večina tega opusa je nastala v tesnem sodelovanju z ljubljansko Glasbeno matico. Ta del razstave je zato posvečen temu pomembnemu glasbenemu društvu, ki letos praznuje 140 let obstoja. Tretji obsežnejši del razstave je izbor del Henrike Šantel, najstarejše hčere Avguste st. in Antona Šantla. Po smrti nekoliko starejše Ivane Kobilce je „dolgo veljala za najboljšo slovensko slikarko v figuralnem  slikarstvu  in  tihožitju“. Kljub velikemu pomenu njenega dela pa doslej še ni doživela samostojne razstave. Pričujoči skromni izbor iz obsežnega opusa želi nagovoriti strokovnjake k celostni umetnostno-zgodovinski obravnavi Henrike Šantel ob 140. obletnici rojstva v letu 2014.

Igor Longyka (iz besedila v katalogu)
kustos: Igor Longyka
izposojeno delo iz zbirke UGM: Avgusta Šantel ml., Cvetlice v vazi, 1909, olje na platnu