Umetniki nekdanje Jugoslavije v Zbirki UGM
UGM Kabinet, Strossmayerjeva 6
20. junij – 27. september 2020
otvoritev: sobota, 20. junij 2020, 19.00

kustosinja: Andreja Borin

Razstava postavlja na ogled izbor del, ki so jih ustvarili umetniki s področja nekdanje Jugoslavije. Gre za zelo raznoliko gradivo, ki je na različne načine prišlo v Zbirko UGM: kot odkupi, zapuščine, donacije, prenosi takratnih skladov za kulturo ali kot prevzem Pokrajinskega muzeja Maribor. Izbor del se prilagaja majhnemu razstavnemu prostoru. Časovno obsega obdobje od 1958 do 2003. Medtem ko so nekateri razstavljeni avtorji mednarodno uveljavljeni (Edo Murtić, Miroslav Šutej, Vladimir Veličković) in so drugi poznani le v ožjem lokalnem okolju, so dela obojih v Zbirki UGM razstavljena le izjemoma. Nekatera najverjetneje celo prvič. Razlog tiči v poslanstvu galerije, ki se prednostno posveča zbiranju, preučevanju, razstavljanju in promoviranju slovenske moderne in sodobne likovne umetnosti. Razstavljanje manj znanih del iz zbirke je zato vedno znova odlična priložnost za nova spoznanja, ki bodo morda zanimiva za strokovno in tudi širšo javnost.

Raziskovanje segmenta del umetnikov nekdanje Jugoslavije v Zbirki UGM odkriva pomen povezav med nekdanjimi republikami, uveljavljenost posameznih avtorjev in politiko razstavljanja ter pridobivanja del. Ena od ugotovitev je, da večina nekdaj jugoslovanskega gradiva v Zbirki UGM predstavlja hrvaško likovno umetnost in da je v največji meri zastopana grafika. Grafične mape (tako posamezne kot skupinske) predstavljajo največji delež. Poveden podatek je tudi, da fotografija ni zastopana, ostale zvrsti pa le posamezno. Druga ugotovitev je, da je bilo pridobivanje del avtorjev nekdanje Jugoslavije bolj stvar priložnosti (razstava, darilo, zapuščina) kot premišljenega načrtovanja. Tretja ugotovitev pa je, da več kot 95 % umetniških del umetnikov nekdanje Jugoslavije v Zbirki UGM zastopajo moški avtorji. Ženske iz tega okolja so le redko razstavljale v UGM. Izjema, ki potrjuje to pravilo, je kiparka Milena Lah, ki je na razstavi predstavljena z dvema risbama na temo ženskega telesa.

Razstava na kratko oriše vsakega umetnika in vsako razstavljeno delo.