Tukaj, nekoč in danes / Pregled likovnega dogajanja v 20. stol. in umetniške prakse v prostoru Savinjske doline
Dvorec Novo Celje, Petrovče 33
24. maj – 12. oktober 2019

kustosinje: Alenka Domjan, Milene Zlatar, Mojca Puncer, Karin Požin in Andreja Rakovec

Vodja projekta in kustosinja Alenka Domjan je s pomočjo kustosinj Milene Zlatar, Mojce Puncer, Karin Požin in Andreje Rakovec postavila na ogled pregled likovnega dogajanja v ne čisto strogo časovno zamejenem 20. stoletju skupaj z aktualno umetniško prakso v Savinjski dolini. Za razstavo so kustosinje izbrale avtorje v širokem medijskem razponu, od slikarstva, kiparstva, grafike, instalacije, fotografije do performansa in kostumografije.

Alenka Domjan je povedala: »Umetniška dela so postavljena v generacijski dialog – od romantičnih sledi konca 19. stoletja, prek ekspresionizma in poetičnega realizma prve polovice 20. stoletja, različnih slogovnih izrazov in avtopoetik modernizma druge polovice 20. stoletja, do sodobnosti, na tleh katere stojimo danes.« Kustosinje razstave so se odločile za avtorje, ki so tu rojeni, so tu živeli daljši ali krajši čas, se vanj občasno vrnili ali so s tem prostorom kako drugače povezani. Za kompleksno predstavitev, ki nima ne začetka ne konca, so si postavile še eno omejitev – geografski prostor.

Razstava je nastala v sodelovanju z Zavodom za kulturo, šport in turizem Žalec.

izposojeno delo iz Zbirke UGM:
Fran Tratnik: Suzana, olje na platno, inv. št. 31/S