Preskoči na vsebino

Saša Dev, arhitekt
Temelji sodobne arhitekture v Mariboru
UGM, Strossmayerjeva 6
16. december 2022 ̶ 26. marec 2023

kustosa: Stojan Skalicky in Simona Vidmar

strokovna sodelavca: Leopold Mikec Avberšek in Sabina Lešnik

Za konec leta 2022 v UGM napovedujemo veliko arhitekturno razstavo najvidnejšega mariborskega modernista Saše Deva (1903 ̶ 1967). V Mariboru je zapustil izrazit pečat; skupaj s sošolcem Jaroslavom Černigojem je v 1930-ih letih moderniziral mestno podobo ter z drznim dizajnom in izčiščenimi formami vpeljal v mesto svetovljanski duh.

Saša Dev je s svojim delom bistveno vplival na razvoj arhitekture v Sloveniji, bil je usmerjevalec njenega razvoja. Sodi v prvo generacijo slovenskih arhitektov v Mariboru, ki je v obdobju med vojnama v mladostnem entuziazmu smelo uveljavljal načela in spoznanja sodobne arhitekture ter provincialnemu okolju vdihnil sodobne urbane poudarke. Njegova arhitekturna dela – med njimi Hutterjev blok, nekdanja banka na Tyrševi, Ribniška koča na Pohorju, Zdravstveni dom v Mariboru idr. – predstavljajo mejnike v urbanem razvoju mesta. Čas tem delom ni odvzel svežine, mnoga ohranjajo trajno vrednost in vedno znova presenečajo z dognano formo, domišljeno vsebino ter konstrukcijo. »Dev odločno stoji na idejnih pozicijah moderne arhitekture, urbanizma in oblikovanja, pri čemer ne gre za nekritično sprejemanje in posnemanje trendov, temveč za analitični in konstruktivni pristop, pri obdelavi detajlov pa razodeva, da je njegov izvir v šoli žlahtnih načel velikega mojstra Plečnika, ki ga je vse življenje globoko spoštoval,« je zapisal arhitekt Stojan Skalicky, sokustos razstave in raziskovalec arhitektovega dela in življenja.

Na razstavi bodo javnosti prvič predstavljeni številni originalni arhitekturni načrti Saše Deva, arhitektova zanimiva korespondenca z naročniki in obrtniki, del osebnega arhiva ter arhivske fotografije iz obdobja med obema vojnama. S pomočjo bogatega materiala, pridobljenega iz številnih arhivov in muzejev – Pokrajinskega arhiva Maribor, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani, Plečnikove hiše v Ljubljani, ter Zgodovinskih arhivov Ptuj in Celje – bo razstava ponudila tudi vpogled v dinamično in navdihujoče arhitekturno in družbeno dogajanje v Mariboru med obema vojnama.

Razstava je nastala v partnerstvu in ob strokovni podpori Pokrajinskega arhiva Maribor.