Razstavni salon Tehniških fakultet, Maribor

Akademski slikar Samo Pajek predstavlja v Razstavnem salonu Tehniških fakultet Maribor izbor likovnih del v tehniki olja ali akrila na platnu, dopolnjenih s papirnim kolažem in tekstilnimi aplikacijami ter grafitne risbe na papirju, nastalih v najnovejšem, skrajno razgibanem ustvarjalnem obdobju. Sodobna dela sodijo v skrajno intimno, ekspresivno fazo radikalno stiliziranih, mestoma v abstrakcijo prehajajočih, simbolično zasnovanih krajin, še posebej zaznamovanih z večnivojsko, harmonično učinkujočo kontrastnostjo, ki se kaže na dopolnjujočih se likovnem in simboličnem nivoju. Kontrastnost lahko zaznamo kot oblikotvorno součinkovanje večslojnih barvnih ploskev na eni in grafizmov na drugi strani, pri čemer umetnik s poenostavljenimi linijskimi konstrukcijami ustvarja bolj ali manj prepoznavne like, znake ali simbole, katerih pomen natančneje pojasnjuje z nazivi del. Sledi "manično" stopnjevanje lazurne slojevitosti transparentnih barvnih nanosov, ki lahko prehajajo od skrajno razredčenih, skorajda akvarelnih do gosto pastoznih in intenzivnih odtenkov, hkrati učinkujoč kot sredstvo globinsko-prostorske iluzije. Na simboličnem nivoju gre za zoprstavljanje zračnosti nasproti materialnosti, duhovnosti nasproti posvetnosti. Nadalje opazimo likovno "polemiziranje" med navpično, dinamično in hkrati dekonstruktivno kompozicijo na enih slikovnih površinah ter vodoravno in bolj statično kompozicijo na drugih, pri čemer dosega avtor s pomočjo varijacij kolorita tudi različna, bodisi dramatična ali lirična razpoloženja. V tej zvezi ustvarja dodatno napetost še zoprstavljanje kontroliranih, neredko vzporedno potekajočih, nadzorovanih oz. kontinuiranih poteznih sistemov proti strukturam, nastalih s pomočjo bolj ali manj silovitih gestualnih potez, mestoma z reminiscencami na akcijsko slikarstvo, najpogosteje v obliki raznovrstnih dripingov. Ves čas se torej dopolnjujeta sinteza in razkroj oblik s simboličnim pomenom nenehnega cikličnega obnavljanja in odmiranja življenja (prisotnost krožnih, polkrožnih in spiralnih likov).

Samo Pajek se je na pričujoči razstavi omejil predvsem na motiviko krajin, ki navezujejo na tematiko štirih praelementov. Izhodišče omenjenega sklopa je starejši triptih Štirje elementi z značilno vodoravno, umirjeno kompozicijo, kjer se je Samo Pajek poigraval z antično simboliko filozifskih elementov. Zanimivo je, da avtor ni posvetil posebne table zraku, saj je po njegovem le-ta vseprisoten kot osnovni medij ostalih treh elementov. V likovnoformalnem smislu predstavlja triptih prehod v neke vrste simbolično abstraktno impresijo, pri čemer je slikovna površina izpolnjena s prelivajočimi se lazurnimi barvnimi nanosi tja do desetih slojev. Omenjeni triptih je umetnik neprestano dopolnjeval z novimi tablami in ga tako razširil v celovit ciklus. Primer je triptih Tri svetlobe s tremi različnimi barvno svetlobnimi kompozicijami na motiv Dravskega polja z Donačko goro v ozadju ali serija (pod)vodnih upodobitev v kombinaciji z zasneženo pokrajino ali obvodna, dravska "veduta" z močno stiliziranim mariborskim starim mostom ipd. V isti motivski koncept sodi tudi triptih Ptiči, ki ga lahko na osnovnem nivoju pojasnimo s simboliko zraka (elementi) in hkrati prostosti, katero živali v boju s človekom čedalje bolj izgubljajo. Omeniti je treba tudi prvo predstavitev petih najnovejših, velikoformatnih, grafitnih risb s ponovno uvedbo (avto)portretnih upodobitev.

Najnovejša, ekspresivno simbolična likovna produkcija Sama Pajka je tako v likovnoformalnem kot v motivskem ali tematskem pogledu izrazito heterogena, vendar lahko kot osnovno vodilo ugotovimo neutrudno analitično odslikavanje vtisov in občutij na podlagi neprestanega opazovanja dogodkov in pojavov ne le v zunanjem, materialnem svetu marveč tudi v notranjem, duševnem vesolju.

Akademski slikar Samo Pajek je rojen leta 1963 v Mariboru. Diplomira na Oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani. Zaposlen je kot likovni pedagog na III. gimnaziji v Mariboru. Živi in ustvarja v Morju pri Framu.