Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

Zavedajoč se pomena prve skupinske predstavitve Društva likovnih umetnikov Maribor v novem stoletju, ki hkrati pomeni tudi debitantsko predstavitev v Španiji, je izvršni odbor društva pooblastii umetniški svet, da v sodelovanju s kustosom Umetnostne galerije Maribor med prispelimi likovnimi deli vsakega sodelujočega avtorja (kjer gre praviloma za pars pro toto obsežnejših ciklov v nastajanju) opravi selekcijo najuspelejših stvaritev tako za objavo v pričujočem katalogu kot za jesensko razstavo v Madridu. Glede na dejstvo, da kažejo v primerjavi z lansko razstavo tokrat prispela dela presenetljivo drugačnost, bodisi likovnoizrazno bodisi tematsko, v nekaterih primerih pa tudi tehnično, pomeni članom DLUM ietošnja gostujača razstava pomemben izziv za predstavitev svoje najnovejše umetniške produkcije. Vseprevladujoča avtomatizacija, birokratsko razosebljanje posameznikov, nezadržno prodiranje virtualne realnosti, medetnični spopadi in ekološke katastrofe ter drugi skrb zbujajoči pojavi na prelomu tisočletja so spodbudili avtorje k reinterpretaciji človeške figure v novih kontekstih, pogosto v urbanem okolju, vračajoč se hkrati k naravnim izvorom v smisiu krajinske in rastlinske motivike, včasih celo na meji ideaiizacije. Kljub očitno svežim navdihom, pa člani najstarejšega likovnega društva v Sloveniji večinoma ostajajo zvesti klasičnim medijem v okviru kiparstva, slikarstva, risbe in grafike, dokazujoč njihove neizčrpne izrazne možnosti, vendar hkrati upoštevajoč tudi vplive izjemno uspešnega prodora sodobnih multimedijskih izraznih sredstev na domačo kulturno sceno.