RAZPRTA OBZORJA
Slovenski tržaški slikarji 1945–1960
Cankarjev dom, Ljubljana
otvoritev: ponedeljek, 26. marec 2012, ob 20.00

Slovenski slikarji, ki so izšli iz tržaškega ambienta, so pod vplivom italijanskega povojnega slikarstva ustvarjali v okvirih med realizmom in abstrakcijo. Njihovo delo je med leti 1945 in 1960 v tedanje slovensko slikarstvo vneslo svežine in odprlo povezavo z abstraktnimi tokovi na mednarodnem umetnostnem prizorišču. Svoje delo so predstavljali na razstavah v Ljubljani in vnašali spontan likovni izraz v kulturno sfero, ki jo je, vsaj v prvih povojnih letih, zaznamoval socialistični realizem. Njihov modernistični likovni jezik zaznamujejo geometrično strukturirane kompozicije, ploskve živih barv, ekspresionistična poteza ter stilizacija na poti k abstrakciji. Slovenska diaspora v Trstu je z ustanavljanjem kulturnih ustanov okrepila kulturno zaledje, iz katerega je skupina likovnih umetnikov izšla kot branik slovenske identitete, ki je domačo publiko nagovarjal z motivi tržaškega Krasa in Istre. V Trstu je slikarje povezovala galerija Scorpione, ki je v razstavni program umeščala dela sodobnega italijanskega slikarstva. Kot skupina so slovenski tržaški slikarji večkrat razstavljali v Jugoslaviji, nazadnje leta 1953, kasneje le kot posamezniki. Na razstavi se predstavlja več kot 100 slikarjev, med katerimi najdemo velika imena slovenske umetnosti 20. stoletja, kot so npr. Avgust Černigoj (1898-1953), Lojze Spacal (1907-2000), Rudolf Saksida (1913-1985), Jože Cesar (1907-1980), Bogdan Grom (1918), Robert Hlavaty (1897-1982) in Avrelij Lukežič (1912-1980).

kustos
: mag.Vid Lenard; strokovni sodelavec projekta: prof. dr. Peter Krečič, Univerza na Primorskem
galerije, ki so posodile svoja dela za razstavo: Narodna in Moderna galerija, Ljubljana, Umetnostna galerija Maribor, Pokrajinski muzej Koper, Pilonova galerija Ajdovščina, Goriški muzej (Kromberk in Štanjel), Finančna in delniška družba KB1909, Zveza slovenskih kulturnih društev Trst, Slovenska kulturno-gospodarska zveza Trst, Stalno slovensko gledališče Trst, Zadružna Kraška banka Trst, Slovenska študijska knjižnica, Trst ter zasebni zbiratelji

izposojena dela iz zbirke UGM
: Lojze Spacal, Tempelj, linorez na papirju; Lojze Spacal: Soline v Istri,  okrog 1955, barvna litografija na papirju; Avgust Černigoj: Barkovlje, okrog 1955, gravura v les na papirju; Avgust Černigoj: Plains d'Aupris, akvarel na papirju; Avgust Černigoj: Plains d'Aupris, akvarel na papirju; Avgust Černigoj: Tihožitje, okrog 1956, olje na papirju; Rudolf Saksida: Maček, olje na platnu; Rudolf Saksida: Jadrnice, olje na platnu; Albert Sirk:  Jadrnice se vračajo, okrog 1935, olje na platnu; Albert Sirk: Skalovje Bakar, olje na platnu; Albert Sirk: Potok v zimi, okrog 1931, olje na platnu