Natalija R. Črnčec / Telo barve
Umetnostna galerija Maribor, Strossmayerjeva 6
otvoritev: petek, 23. avgust 2013, ob 19.00

Telo barve je naslov prostorske postavitve, s katero se Natalija R. Črnčec predstavlja na prvi samostojni razstavi v UGM. Umetnica je javnosti znana po prostorskih postavitvah iz obdobja zadnjih nekaj let, kjer se osredotoča na barvo in njeno percepcijo. Raziskovanje barve je bila tema razstave Barva (Kibela, Maribor, 2009 in Galerija Murska Sobota, 2010) in skupinskega projekta Sobežnosti #16 (z Andrejem Hrvatinom, Gregorjem Kosijem in Nino Šulin, Pekarna – magdalenska mreža, 2010). Likovna problematika predstavlja jedro opusa Natalije R. Črnčec, saj je ena od značilnih potez njenega dela osredotočenost na osnovne likovne elemente, kot sta barva in svetloba. Uporaba slednjih ustvarja vtis asketske likovne govorice, ki pa jo umetnica spretno nadgradi v slikarske kompozicije in prostorske postavitve monumentalnih dimenzij, v katerih se zrcali tesen preplet mikro- in makrokozmosa. Barva je neizčrpna tema Črnčečeve, saj se ji posveča že od svojega zgodnjega obdobja dalje, ki so ga zaznamovala ekspresivneje obarvana dela, v zadnjih letih pa se polje raziskovanj seli v lirično naglašene interpretacije v slikarskih delih in vizualno intenzivirane prostorske postavitve. Barvna lestvica je zreducirana, giblje se med dvema barvnima poloma, med modro in rdečo. Modro umetnica interpretira v meditativno naznačenih slikarskih delih, ki z minimalnim spreminjanjem odtenkov vibrirajo pred očmi gledalca, rdeča pa v prostorskih postavitvah s svojo dinamičnostjo transformira celoten prostor v polje njene neposredne izkušnje. 

V prostorski postavitvi Telo barve je fluorescentno rdeča barva izpostavljena kot osrednji vsebinski nosilec instalacije. V pikčastem nanosu sledi ritmu večplastnega materiala nosilca, kar ustvarja fragmentarno celoto, ki v soju UV svetlobe razpira bogato teksturirano površino. Fluorescentno rdeča predstavlja kontinuiteto v prostorskih postavitvah Črnčečeve, spreminja se le podlaga in s tem končni videz barve. Prvotno je bila podlaga bela, sedaj je črna. Če Telo barve primerjamo s prej omenjenimi prostorskimi postavitvami, opazimo, da se je zgodil premik v formi: če je bila prej osrednji kompozicijski element krogla različnih velikosti, se je sedaj krogla, ki je še vedno izhodišče celotne kompozicije, začela osvobajati svojega standardnega telesa in prehajati v različne izpeljanke nekje vmes med dvo- in tridimenzionalnim, sestavljati hibridne forme ter se celo sploščati. S tovrstno genezo oblik se sproža svojevrstna dinamika v prostorski postavitvi, saj je prisotno nastajanje, tvorjenje in izoblikovanje novih struktur, novih teles, ki se trgajo iz praforme in zadobivajo fragmentirano podobo. Celota tako utripa v pulzirajočem ritmu, ki ga skladno dopolnjuje in stopnjuje rdeča. Barva je v prejšnjih prostorskih postavitvah tvorila rdeče ozadje krogel, iz katerega je izstopala mreža belih linij in se razprostirala čez oblo površino. Tokrat pa je umetnica drobne barvne ploskve zamenjala s piko oz. točko, s katero je prekrila površino slehernega detajla prostorske postavitve in za razliko od prejšnjih prostorskih postavitev piko prestavila v ospredje. S pikami gradi bogato strukturirano površino in jo dopolnjuje s plastenjem tkanine in prešivi. Nastajajo reliefne površine, ki skupaj z raznorodnimi telesi stopnjujejo vtis taktilnosti prostorske postavitve. Gostota in barvna intenzivnost pik variirajo, na površinah posameznih telesnih form nastaja raznolik in hkrati uravnotežen ritem, ustvarja se vtis žarčenja, tlenja v globinah pod površjem, kar celoti prida svojevrstno dinamiko in vzpostavi skrivnostno vzdušje. K slednjemu bistveno pripomore umestitev v popolnoma temen prostor, ki ga osvetljuje le UV svetloba. Tako umetnica zgradi ambient, zapolnjen z bogatim diapazonom enigmatičnih oblik, ki v soju umetne svetlobe izstopijo iz temnega tkiva prostorske postavitve in zaobjamejo gledalca v svoj ritem. Ta tako vstopa v ambient, ki temelji na čutni izkušnji, ambient, ki ga zaznava s celotnim telesom in ki se mu ponuja v gledanje kot telo, telo barve.

Natalija R. Črnčec
(1972, Maribor) je leta 1996 diplomirala je na Oddelku za likovno umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Sodelovala je na več skupinskih razstavah in pripravila vrsto samostojnih razstav. Pri svojem delu se osredotoča na problematiko barve in svetlobe, ki ju tematizira v prostorskih postavitvah in slikarskih delih. Zaposlena je kot profesorica likovne umetnosti na Prvi in Drugi gimnaziji Maribor. 

zvok
: Andrej Hrvatin
kustosinja: Andreja Rakovec