Razstavni salon Rotovž, Trg Borisa Kraigherja 3, Maribor

Razstava je koncipirana kot niz zaključenih vizualnih in pomenskih celot. Nastajale so v azilu njunega stanovanja, nekakšne "hišne delavnice", ki jima je kljub vsem političnim oviram in socialnim težavam omogočala uporabljati univerzalni jezik likovnega izražanja in vanj vtkanega kritičnega razmišljanja. Predstavila ga bosta z deli na papirju, fotografijami, slikami, objekti, instalacijami in video produkcijo, nastalimi med letoma 1997 in 2001.

Marija Vauda je rojena leta 1961 v Beogradu. Diplomirala je na kiparskem oddelku beograjske Fakultete za uporabne umetnosti leta 1986. Nikola Pilipović je roj. leta 1957 v Kikindi. Diplomiral in magistriral (1986) je na slikarskem oddelku Fakultete za likovno umetnost v Beogradu. Oba avtorja, v Sloveniji se predstavljata prvikrat, sodita med uveljavljene srbske umetnike. To ne potrjuje le njuna razstavna bibliografija, marveč tudi besedili priznanih umetnostnih kritikov in publicistov Ješe Denegrija in Branislava Dimitrijevića, objavljenima v katalogu, ki razstavo spremlja.