Preskoči na vsebino

Hladilnica, Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor  
otvoritev: petek, 5. november 2010, ob 20.00

Večplastna postavitev projekta Ksenije Čerče se bo osredotočala na vzpostavljanje kompleksne situacije za razvoj zvočnih dogodkov. V procesu ustvarjanja projekta je avtorico zanimala predvsem forma Panoptikona in njegova transformacija v slušno izkušnjo. Panoptikon je model “VSE-VIDNE” forme, ki omogoča pogled na vse, brez da bi sam opazovalec bil viden. Vendar pri projektu avtorice ne zanima le politična ideja forme, ampak njena radikalna transformacija v sonorno izkušnjo: v nekaj,  kar sliši vse, brez da bi sam prisluškovalec bil opažen.

Ob vstopu v arheologijo zvočnosti je projekt pogojen z raziskovanjem fenomenov zvočnega medija, nosilcev spomina in  prenašanjem stvari iz preteklosti v sedanjost, kjer naj bi v neki drugi časovni perspektivi te iste postavke postale objekti, časovni vektorji, ki v arheologiji zvočnosti (analognih in digitalnih medijev) zagovarjajo pojavnost NESTABILNIH UČINKOV. Onstran politične zgodovine so namreč kot medij hkrati nosilci vsebinske kakor tudi tehnološke imanence medsebojno pogojenega dialoga.

Ksenija Čerče
je diplomirala (1999) in magistrirala (2002) na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani na smeri slikarstvo. Pred tem je med leti 1988 in 1996 opravila študij na FNT TT Oblikovanje oblačil in tekstilij. Leta 2003 je  prejela Fulbrightovo štipendijo za izpopolnjevanje v Združenih državah Amerike, kjer je magistrirala iz videa in sound arta (pri Liz Phillips) na Purchase College State University of New York. Kompleksni projekti Ksenije Čerče so usmerjeni k raziskovanju elementarnih tem – fenomenologiji percepcije, doživljanju strukture vizualnega in zvočnega gibanja ter predvsem fizične bežnosti zvočnega in svetlobnega fenomena v sodobnih medijih. S tehnologijo pogojene in medijsko večplastne projekte postavlja v specifičnih prostorih in trenutno ustvarja tako na področju zvočne in video umetnosti kot na področju slikarstva.

Projekt je nastal v sodelovanju z zavodom Pekarna magdalenske mreže.  
Na ogled vsak dan med 16.00-18.00.